Mittarit

TEEMMEKÖ OIKEITA ASIOITA VAI VAIN ASIOITA OIKEIN?

  • Kysymys on työelämässä entistä tärkeämpi, koska muuttujia ja mahdollisuuksia on paljon.
  • Asiamittarit mittaavat tuloksia (aikataulu, määrä, laatu, euro…). Ne vastaavat kysymykseen mitä tehdään ja mitä saadaan aikaan.
  • Toimintaan liittyvät mittarit vastaavat kysymyksen miten tehdään (yksilöiden ja ryhmien käyttäytymiset ja toimintatavat).

ILMAISET MITTARIT (tulosta otsikosta ja käytä)

Jos sähköiset kiinnostavat, ota yhteyttä [email protected] tai tilaa suoraan tästä.

 

Johtamis- ja vaikuttamistaidon mittari (360 mittaus)

Yksinkertainen ja nopea tapa saada / antaa / hankkia palautetta esimiehelle hänen johtamistaidoistaan. Suullisetkin palautteet ovat tärkeitä, mutta ne keskittyvät usein vain yhteen asiaan ja mukana voi olla liikaa tunteita. Kun tuloksessa näkyy kokonaisuus ( + ja – ), on sen vastaanottaminen mielekästä, koska kehittymistä edellyttävien asioiden lisäksi näkyy myös hyvät puolet. Mittaria voi käyttää myös kehitys- ja palautekeskusteluissa (molemmat tekevät molemmista ja tuloksia verrataan keskenään).

Katso kysymykset tästä

Sähköisen mittauksen hinta on  95 € + alv.  Kopioi ensin tämä salasana bhqESRjZycS6 ja katso tästä todellinen esimerkki tuloksista.

KATSO VIDEO                      Mittauksen tilaaminen

 

Yhteistyökyvyn mittari (sovellettu 360 mittaus)

Yksinkertainen ja nopea tapa saada / antaa / hankkia palautetta kenen tahansa yhteistyökyvystä. Suullisetkin palautteet ovat tärkeitä, mutta ne keskittyvät usein yhteen asiaan ja mukana voi olla liikaa tunteita. Kun tuloksessa näkyy kokonaisuus ( + ja – ), on sen vastaanottaminen mielekästä, koska kehittymistä edellyttävien asioiden lisäksi näkyy myös hyvät puolet. Mittaria voi käyttää myös kehitys- ja palautekeskusteluissa.

Katso kysymykset tästä

Sähköisen mittauksen hinta on  95 € + alv.  Kopioi ensin tämä salasana  sX7ARc8YsHyT ja katso tästä todellinen esimerkki tuloksista.

KATSO VIDEO                   Mittauksen tilaaminen

 

Johtoryhmätyöskentelyn mittari

Yksinkertainen ja nopea tapa arvioida johtoryhmätyöskentelyä (mikä sujuu ja mikä osataan, missä on puutteita tai ongelmia). Tulevaisuudessa tarvitaan johtoryhmä, jossa on erilaisia näkemyksiä ja eri asioita osaavia ihmisiä. Tarvitaan johtoryhmä, joka pystyy avoimeen keskusteluun ja jopa väittelyyn ilman että asiat henkilöityvät. Tarvitaan johtoryhmä, joka tietää mitä varten se on olemassa ja miten organisaatiota johdetaan siten, että resurssit ovat parhaassa mahdollisessa käytössä. Mutun tilalle tarvitaan tietoa miten johtoryhmä toimii oikeasti.Tekemällä kuten ennen pääsee vain sinne minne ennenkin on päässyt.

Katso kysymykset tästä

Sähköisen mittauksen hinta on  95 € + alv.  Kopioi ensin tämä salasana  sX7ARc8YsHyT ja katso tästä todellinen esimerkki tuloksista.

KATSO VIDEO                  Mittauksen tilaaminen

 

Tiimi- tai projektityöskentelyn mittari

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada / antaa / hankkia palautetta tiimityöskentelyn laadusta (mikä sujuu ja mikä osataan, missä on puutteita tai ongelmia). Koska maailma on yhä monimutkaisempi, yhden ihmisen aivot eivät enää riitä. Tarvitaan ryhmä, jossa on erilaisia näkemyksiä ja eri asioita osaavia ihmisiä. Tarvitaan ryhmä, joka pystyy avoimeen keskusteluun – joskus jopa väittelyyn ilman että asiat henkilöityvät. Tarvitaan tiimi, joka tietää mitä varten se on olemassa ja mitä siltä odotetaan. Tarvitaan konkreettista tietoa miten tiimi toimii. Tekemällä kuten ennen pääsee vain sinne minne ennenkin on päässyt.

Katso kysymykset tästä

Sähköisen mittauksen hinta on  95 € + alv.  Kopioi ensin tämä salasana  sX7ARc8YsHyT  ja katso todellinen esimerkki tuloksista.

KATSO VIDEO                Mittauksen tilaaminen

 

Sisäisen palvelun mittari

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada kokonaisnäkemys organisaation palvelutiimistä (IT, HR, taloushallinto, markkinointi, osto, kunnossapito, siivous…). Asiantuntijatiimien saamat palautteet keskittyvät usein yksittäisiin asioihin, siksi kokonaisuuden näkeminen numeroiden valossa tuo selkeämmin esiin missä toimitaan laadukkaasti ja mitä pitäisi parantaa. Arvioinnin antavat erikseen tiimin jäsenet ja sisäiset asiakkaat. Tulosten vertaaminen keskenään näyttää tärkeimmät kehittämiskohteet. Tekemällä kuten ennen pääsee vain sinne minne ennenkin on päässyt.

Katso kysymykset tästä

Sähköisen mittauksen hinta on  95 € + alv.  Kopioi ensin tämä salasana  sX7ARc8YsHyT ja katso tästä todellinen esimerkki tuloksista.

KATSO VIDEO                Mittauksen tilaaminen

 

 

Kunnanhallituksen mittari

Arvioinnin kohteena ovat: kokoukset, puheenvuorot, pelisäännöt, koulutus, tiedonkulku, yhteistyö, hallituksen ja virkamiesten yhteistyö, vallankäyttö, tulevaisuus. Arvioinnin antavat erikseen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja johtavat virkamiehet. Tulosten vertaaminen keskenään tuo esiin työskentelyn tason ja kehittämiskohteet. Mukana on ohjeet, miten mittaria käytetään.

 

Ilmapiirimittari

Mittauksen tavoitteena on hankkia suunnitelmallista palautetta työpaikan ilmapiiristä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Syntyneen tuloksen avulla saadaan selkeämpi kokonaiskuva siitä mitkä asiat toimivat hyvin ja missä tarvitaan kehittämistä. Arvioinnin antavat erikseen omistaja/johto, esimiehet ja työntekijät. Mukana on ohjeet, miten mittaria käytetään.

 

Yritystoiminnan mittari

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada kokonaisnäkemys yrityksen tilanteesta henkilöstön kannalta. Palautteita varmasti annetaan, mutta ne keskittyvät usein yksittäisiin asioihin tai epäkohtiin. Toiminnan näkeminen numeroiden valossa tuo selkeämmin esiin kokonaisuuden. Arvioinnin antavat erikseen omistaja/johto, toimihenkilöt ja työntekijät. Tulosten vertaaminen keskenään auttaa löytämään tärkeimmät kehittämiskohteet. Tekemällä kuten ennen pääsee vain sinne minne ennenkin on päässyt. Mukana on ohjeet, miten mittaria käytetään.