Erikoisohjelmia

Johtajuuden kehittäminen

Raportti suuren palveluyrityksen johtoryhmien ja esimiesten valmennuksesta sekä johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Valmennus toteutettiin kolmen vuoden aikana. Seuraavana vuonna yritys voitti suurten yritysten Suomen laatupalkinnon (Excellence Finland), jossa  arvioinnin kohteena oli mm. johtamisen systemaattinen kehittäminen.

 

Kehityskeskustelu haastavan avainhenkilön kanssa

Kehityskeskustelu avainhenkilön kanssa voi joskus olla esimiehelle liian vaikea, kun tavanomaiset keinot eivät ole toimineet. Asenteet ovat silloin tulehtuneet puolin ja toisin eikä vuorovaikutus enää toimi, jolloin keskustelu saattaa jopa pahentaa tilannetta. Huono suhde haittaa keskinäistä yhteistyötä ja heijastuu myös ympäristöön. Työpaikan kireä ilmapiiri häiritsee kaikkia ja pahimmassa tapauksessa se näkyy myös tuloksissa. Jos esimiehen osaaminen ei riitä, on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen. Kun kenestäkään ei tehdä syyllistä ja asiantuntija tarkastelee tilannetta objektiivisesti kummankin kannalta, pystyy hän usein palauttamaan keskusteluyhteyden.

 

Liikelaitokset osakeyhtiöksi

Valmennuksen raportti, yhteenveto kehittämisestä ja näkemyksiä toimitusjohtajan valinnasta.

 

Organisaatioiden yhdistäminen

Palautteita valtionhallinnon, yrityksen ja kaupungin valmennuksista.

 

Uuden organisaation rakentaminen

Kyseessä on kaupungin sosiaalipalvelujen yhteistyön kehittäminen, yhteisen tahtotilan löytäminen ja

organisaation luominen.

 

Henkilöstön valmennus omin voimin

Miten asiakaslupaus, arvot / pelisäännöt, strategia, yrityksen tahtotila… viedään käytäntöön omien sisäisten kouluttajien avulla.