Henkilöstön valmennus omin voimin

Valmennus ”avaimet käteen” -periaatteella. Kysymys on henkilöstön valmentamisesta yrityksen sisäisten kouluttajien (muutosagenttien) avulla.

Pakettiin kuului:
*  power point -esitys (diasarjat A- ja B -jaksoille)
*  kirjalliset ohjeet kouluttajille
*  kouluttajien valmentaminen tehtävään
*  osallistujien materaalit

 

Otteita Power Point -esityksestä

 

Otteita vetäjien ohjeista

 

Otteita osallistujien materiaalista

 

Palautteita vetäjien valmennuksesta ja A-jakson onnistumisesta