Etusivu

NÄIN AJATTELEMME

NÄIN TYÖSKENTELEMME

Erikoisohjelmia

Johtamistaidon arviointi (360 -mittaus)

Tämä mittari antaa luottamuksellisesti palautetta esimiehen johtamistaidoista graafisesti ja kirjallisesti. Arvion tekevät henkilön esimies, johdettavat ja hän itse.

Katso esimerkki mittauksen tuloksesta. Kirjalliset kommentit on jätetty pois. Tässä esimerkissä on arvioitu johtoryhmän jäsen. Esimiehen tekemän arvion tilalla on johtoryhmän jäsenten näkemykset.

Ledarskapsanalys (360-mätning)

Om du vill ha konfidentiell och grafisk feedback på ditt ledarskap

Se exempel på mätningsresultat, skrifliga kommentarer har utelämnats.

Johtoryhmätyöskentely (ohjausryhmä, työryhmä, tiimi…)

Tämä työkalu sopii kaikille johtoryhmille. Samoja kysymyksiä voidaan käyttää koskien muitakin ohjausryhmiä tai tiimejä, joilla on itsenäinen vastuualue; silloin sana johtoryhmä tarkoittaa kyseistä ryhmää tai tiimiä.

Käytännön esimerkki johtoryhmätyöskentelyn kehittymisestä: mittaus, raportti, valmennus, raportti, uusi mittaus, tulokset.