Etusivu

NÄIN AJATTELEMME

NÄIN TYÖSKENTELEMME

 

Erikoisohjelmia

Sähköisiä työkaluja

Johtamistaidon arviointi (360 -mittaus)

Jos haluat saada palautetta johtamisestaidoistasi luottamuksellisesti ja graafisesti esitettynä.

Katso esimerkki mittauksen tuloksesta, kirjalliset kommentit on jätetty pois.

Ledarskapsanalys (360-mätning)

Om du vill ha konfidentiell och grafisk feedback på ditt ledarskap

Se exempel på mätningsresultat, skrifliga kommentarer har utelämnats.

Johtoryhmätyöskentely (ohjausryhmä, työryhmä, tiimi…)

Tämä työkalu sopii kaikille johtoryhmille. Samoja kysymyksiä voidaan käyttää koskien muitakin ohjausryhmiä tai tiimejä, joilla on itsenäinen vastuualue; silloin sana johtoryhmä tarkoittaa kyseistä ryhmää tai tiimiä.

Käytännön esimerkki johtoryhmätyöskentelyn kehittymisestä: mittaus, raportti, valmennus, raportti, uusi mittaus, tulokset.

Sisäisen palvelun mittari

Organisaatioiden toiminta muodostaa prosessin, joka alkaa jostain ja päättyy asiakkaaseen. Tuloksellisuus edellyttää kokonaisuuden kitkatonta sujumista. Prosessin sisällä on erilaisia palveluketjuja. Mittari antaa tarkempaa palautetta palveluketjussa olevalle yhdelle lenkille (esim. kunnossapidolle, asiakaspalvelutoimistolle, logistiikkayksikölle, keittiölle).

Toiminnallinen työskentelytapamme

Katso käytännön malli, kun työnjohtajat harjoittelevat myyntitaitoa