Tulokseen tiimityöllä: tentti ja kysymykset

Muuttuva maailma edellyttää sopeutumista ja kehittymistä. Organisaatio ei voi oppia, elleivät sen ihmiset opi. Tietoa on runsaasti, mutta onko se käytössä? Ei ole kovin harvinaista, että ihmiset osallistuvat hyviin seminaareihin, mutta palattuaan työhönsä toimivat kuten ennenkin. Kirjoissakin on paljon tietoa. Mutta miten varmistetaan, että hyvä oppikirja ei jää kertakäyttötuotteeksi? Oppivassa organisaatiossa asioita ei opetella ulkoa, vaan tietoa osataan etsiä oikeista paikoista. Sitä osataan käsitellä ja soveltaa. Pohdiskelun ja vuorovaikutuksen avulla luodaan myös uutta tietoa.

Oppimisprosessi (voidaan kytkeä laatujärjestelmään)

 1. Kirjan lukeminen ja asian ymmärtäminen (ajatteleminen)
 2. Tiedon soveltaminen omaan työhön, tiimiin/työryhmään toimintaan
 3. Tulosten arviointia
 4. Oppiminen omista kokemuksista
 5. Osallistuminen mittaukseen (tenttiin)
 6. Todistus osaamisesta Jatka lukemista ”Tulokseen tiimityöllä: tentti ja kysymykset”

Tulokseen tiimityöllä -kirjan käyttäminen tiimissä

Ajatustottumusten ja työskentelytapojen muuttaminen edellyttää jatkuvuutta. Innostuminen esimerkiksi valmennuksessa tai uuden kirjan lukeminen saa lähes aina jotain aikaan, mutta vasta määrätietoinen kehittäminen takaa laajempia onnistumisia ja pysyviä tuloksia.

I KAIKILLA ON OMA KIRJA

Tiimin vakiopalaverien asialistaan lisätään kohta ”tiimityön kehittäminen”, ja käsittelyä varten varataan aikaa 15-30 min.

Ensimmäisellä kerralla sovitaan kuka (jäsen A) ehdottaa kirjasta jotain ideaa kokeiltavaksi, tai ainakin mistä olisi hyvä keskustella.

Seuraavassa palaverissa A tekee tämän ehdotuksen. Jos se tai keskustelussa syntynyt parempi ratkaisu vaikuttaa hyvältä, tehdään päätös: Jatka lukemista ”Tulokseen tiimityöllä -kirjan käyttäminen tiimissä”

Palautteita kirjasta Tulokseen Tiimityöllä

 • Opiskelija Niina Riska: En ole juuri aiemmin ajatellut ottaa yhteyttä kehenkään lukemani kirjallisuuden perusteella, mutta eilinen teki poikkeuksen. Tutustuin teokseen ’Tiimityöstä voimaa’ käyttääksemme sitä työparini kanssa yhtenä opinnäytetyömme kirjallisista lähteistä. Olin varautunut johonkin aivan muuhun, mutta yllätyksekseni huomasin uponneeni teoksen lukemiseen siinä määrin, että sivut vaihtuivat kuin itsestään. Tämän alan kirjallisuus saadaan hyvin helposti tehtyä niin teoreettiseksi, että lukijana saa kiinnittää jatkuvaa huomiota omien ajatusten koossa pitämiseen ja siihen, että keskittyminen pysyisi luetussa. Nyt tilanne oli toinen. Kirjasta henki elämän makua, koettua ja elettyä. Siihen oli helppo samaistua ja siten myös ymmärtää keskeiset tavoitteet, ongelmat ja kehittämisalueet omista lähtökohdista käsin. Jatka lukemista ”Palautteita kirjasta Tulokseen Tiimityöllä”

Ote Tulokseen Tiimityöllä alkukappaleesta

Tämä kirja opastaa käytännön tiimityöskentelyyn. Kirjassa on esitetty erilaisia malleja ja ratkaisuja, jotta lukija saa paremman tuntuman siitä, mitä tiimityöskentely on ja voi olla käytännössä. Tämä ei siis ole puhdas teoreettinen tiimityöskentelyn oppikirja. Kirjassa tarkastellaan elävän elämän tiimityötä, johon liittyy oleellisena osana yhteiskunnan ja organisaation muuttuminen sekä ihmisten käyttäytyminen todellisissa yhteistoimintatilanteissa. Malleja voi harvemmin kopioida sellaisinaan. Aina tarvitaan ideoiden soveltamista ja paljon tervettä harkintaa.

Esimerkiksi onnellisesta perheestä on helppo maalata kuva: on kaunis koti ja ympäristö, varma työpaikka, talous kunnossa, sopivasti harrastuksia, läheisiä ystäviä, mukavat sukulaiset, avoimet ja ihanat ihmissuhteet, paljon rakkautta, hyvä terveys ja niin edelleen. Jatka lukemista ”Ote Tulokseen Tiimityöllä alkukappaleesta”

Tulokseen Tiimityöllä

Tulokseen tiimityölläFilosofian tohtori ja aivotutkija Pekka Korkala:

”Tiimi kirja on todellinen helmi nousten selvästi omaan näkyvyyteensä alan hyvin kirjavan tarjonnan joukosta. Se on arvokas teos.”

Tulokseen tiimityöllä on kirja aidosta suomalaisesta tiimityöskentelystä. Se on tärkeä opas jokaiselle nykypäivän työelämässä. Kirjassa on satoja käytännönläheisiä ideoita ja ratkaisumalleja jopa päivittäiseen käyttöön. Jos tiimissä tehdään yksikin kehittämistoimenpide niiden pohjalta, on kirja todennäköisesti maksanut jo itsensä takaisin.

TÄSTÄ E-KIRJAAN

Kirjan takakannen teksti:

Tiimi- ja yhteistyö ovat yrityksen menestyksen kannalta välttämättömiä toimintatapoja. Niiden avulla yritykset ja organisaatiot pystyvät kohtaamaan tulevaisuuden haasteet, lisäämään henkilöstönsä sitoutumista ja tekemään organisaatiostaan tehokkaasti ja joustavasti toimivan joukkueen. Yksittäisen ihmisen työpanos on yksi pala tiimin ja koko organisaation palapelissä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Työyhteisön haasteena on oppia toimimaan nykyolosuhteissa niin, että työskentely on tuloksellista ja ihmiset voivat hyvin.

Tulokseen tiimityöllä selvittää tiimityön perusideoita ja edellytyksiä. Se kannustaa lukijaansa toimimaan tiimin jäsenenä painottaen yhteistyötä sekä vastuuta omasta ja tiimin työstä. Lisäksi kirja ohjaa käynnistämään, organisoimaan ja johtajamaan tiimityöskentelyä. Kirjassa on lukuisia ohjeita ja käytännön ratkaisumalleja siihen, miten tiimityön sudenkuopat vältetään. Kirjassa annetaan myös yli 60 suomalaista esimerkkiä tiimityön onnistumisesta ja epäonnistumisesta.

Tulokseen tiimityöllä sopii kaikille yksityisille ja julkisille organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita tiimittöyskentelyn kehittämisestä. Se on kattava tiimityön perusteos yritysjohdolle, esimiehille ja kaikille tiimien jäsenille.

Kirjan kirjoittaja, Karl-Magnus Spiik, on ekonomi ja liikkeenjohdon konsultti (LJK). Hänellä on yli 28 vuoden kokemus johtamisen ja yhteistyön valmentamisesta, sekä yli 20 vuoden kokemus tiimityöskentelyn käynnistämisestä yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa.

Kenelle kirja on suunnattu?

 • Kaikille tiimien jäsenille, jotta he ymmärtävät mitä tiimityö on, ja mitä jäseneltä odotetaan tiimissä.
 • Tiimien vetäjille, jotta he ymmärtävät mitä tiimityö on ja osaavat ohjata tiimin työskentelyä oikein. Kirjassa on useita ”rautalankamalleja”, joiden avulla tiimit voivat itse arvioida toimintaansa, organisoida tiimipalaverinsa, selkeyttää vastuualueitaan, ratkaista ongelmiaan jne.
 • Johdolle, esimiehille, koulutus- ja henkilöstöpäälliköille, jotta he ymmärtävät mitä tiimityö on käytännössä, ja osaavat asettaa reaalisia tavoitteita tiimityön kehittämisessä sekä johtaa tiimiorganisaatioita oikein.
 • Opettajille ja opiskelijoille, jotka haluavat perehtyä tiimityön teoriaan ja käytännön todellisuuteen.

Kirjan taustana on yli 20 vuoden kokemus johtamisen, yhteistyön ja työskentelykulttuurien kehittämisestä. Kirjoittaja on törmännyt ja törmää edelleen erilaisiin ja jopa virheellisiin käsityksiin tiimityöstä. Monissa organisaatioissa hukataan resursseja, sekoitetaan järkevää toimintaa ja jopa pilataan ilmapiiriä väärillä toteutuksilla.

Tilaa kirja

E-KIRJAN TILAUS

Katso myös