Ledarskapsanalys (360-mätning/ny)

Om du vill ha konfidentiell och grafisk feedback på ditt ledarskap, gör så här: aktivera och kopiera denna textmall och flytta över den till din e-post.

  • Skicka texten till 6-10 personer som känner dig och din ledarstil väl.
  • Gör också en analys av dig själv.
  • Fyll i facken i slutet och skicka till oss.

TEXTMALL

Jag vill vidareutveckla mig som förman och ber dig analysera min ledarstil. Klicka på denna www-sida (eller kopiera in adressen i din browsers adressfält) och följ instruktionerna:

http://www.spiik.fi/jt360/swe/

Jag ber om rak och ärlig feedback, därför är frågeformuläret konfidentiellt. Ditt namn framkommer inte i utskriften och jag får inte veta det. Sammandraget görs av den utomstående firman Karl-Magnus Spiik Oy, som använder ditt namn enbart som kontrollinformation om något är oklart. Att svara med ”kryss i rutan” tar bara någon minut. Förhoppningsvis reserverar du ytterligare några minuter för att även ge skriftlig feedback. Skicka ditt svar inom en vecka, tack.

Varma hälsningar.

Uppgifter som skickas till oss:

Jag vill ha resultatet 120 € + mvs.

Namn:
Företag/ organisation:
Faktureringsadress:
Telefon:
E-postadress:
Till hur många personer skickade du frågeformuläret?

Deadline för svaret?