Erikoisohjelmien tuloksia

Johtajuuden kehittäminen

Raportti suuren yrityksen esimiesten valmennuksesta ja johtamisjärjestelmän kehittämisestä.

Johtamistaitojen arviointeja ja suosituksia

Lausuntoja heikoista johtamistaidoista, työnhakijoiden henkilöhaastatteluja ja suosituksia.

Kehityskeskustelu haastavan avainhenkilön kanssa

Kehityskeskustelu avainhenkilön kanssa voi joskus olla esimiehelle liian vaikea, kun tavanomaiset keinot eivät toimi. Asenteet ovat silloin tulehtuneet puolin ja toisin eikä vuorovaikutus toimi, jolloin keskustelu saattaa jopa pahentaa tilannetta. Huono suhde haittaa keskinäistä yhteistyötä ja heijastuu myös ympäristöön. Työpaikan kireä ilmapiiri häiritsee kaikkia ja pahimmassa tapauksessa näkyy myös tuloksissa. Jos osaaminen ei riitä, on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen. Kun kenestäkään ei tehdä syyllistä ja asiantuntija tarkastelee tilannetta objektiivisesti kummankin kannalta, pystyy hän usein palauttamaan keskusteluyhteyden.

Liikelaitokset osakeyhtiöksi

Valmennuksen raportti, yhteenveto kehittämisestä ja näkemyksiä toimitusjohtajan valinnasta.

Organisaatioiden yhdistäminen

Palautteita valtionhallinnon, yrityksen ja kaupungin valmennuksista.

Uuden organisaation rakentaminen

Kyseessä on kaupungin sosiaalipalvelujen yhteistyön kehittäminen, yhteisen tahtotilan löytäminen ja organisaation luominen.

Henkilöstön valmennus omin voimin

Miten asiakaslupaus, arvot / pelisäännöt, strategia, yrityksen tahtotila… viedään käytäntöön omien sisäisten kouluttajien avulla.

Johtajavalinta

Johtajan / esimiehen / avainhenkilön valinta johtamisen ja vaikuttamisen asiantuntijan avulla.