Koulutuksen, valmennuksen ja työnohjauksen erot

Koulutus / luento

 • tarjoaa tietoa, lisää tietämistä ja kuvailee periaatteita
 • voi tarkastella laajoja ja monimutkaisia teoreettisia kokonaisuuksia
 • on yleistä teoriaa, joka kertoo tekemisen mahdollisuuksista
 • vaikuttavuus tapahtuu jälkeenpäin lisääntyneen tiedon ja ymmärryksen kautta
 • on usein yksisuuntaista informaatiota ja sopii suurillekin ryhmille
 • osallistuja voi kuunnella passiivisesti
Karl-Magnus Spiik koulutus
Valmennus

 • pyrkii tiedon käyttämiseen sekä osaamisen ja valmiuksien lisäämiseen jo valmennustilaisuudessa
 • on käytännönläheistä
 • yksinkertaistaa asioita, jotta ne voidaan soveltaa käytäntöön
 • pyrkii ennalta sovittuun tavoitteeseen
 • vaikuttaa osallistujien toimintaan ja asennoitumiseen jo valmennuksen aikana
 • on kaksisuuntaista vuorovaikutusta
 • kaikki osallistuvat ja osallistetaan työskentelyyn, joten ihanne ryhmäkoko on yleensä alle 20
Karl-Magnus Spiik valmennus
Työnohjaus / Coaching

 • on pitkäjänteistä henkilöohjausta, jossa lähestymiskulma on psykologinen
 • voi olla laaja-alainen henkilökohtainen ohjaus- ja kasvuprosessi
 • auttaa henkisesti tasapainoisempaan työskentelyyn muuttuvassa työelämässä
 • voi myös olla ryhmäohjausta
Karl-Magnus Spiik Työnohjaus
Työnohjauksessa

 • ohjaaja auttaa yksilöä ja/tai ryhmää käyttämään tietoisemmin hyväkseen tietojaan, osaamistaan ja persoonallisuuttaan
 • ohjaaja ei tarjoa valmiita ratkaisuja ja malleja (kuten valmennuksessa ja joskus myös mentoroinnissa), vaan tietoja ja taitoja työstetään siten, että ne palvelevat paremmin yksilön motivaatiota, jaksamista ja työn tuloksellisuutta
 • ohjaaja auttaa yksilöä tuomaan esiin työstettävät asiat, asettamaan niille kehitystavoitteet ja työstämään ratkaisuja
Työnohjaus on hyvä työkalu ammattilaisen käsissä, kun ratkotaan henkilön tai ryhmän esim. jaksamis- ja yhteistyöongelmia. Mutta jos on menossa pienempiä tai suurempia muutoksia, voidaan tarvita järeämpiä työkaluja. Valmennuksen avulla saadaan muutoksiin enemmän työntö- ja vetovoimaa. Käytännössä se tarkoittaa uusia johtamisen ja yhteistyön työkaluja, uusia ajattelutapoja ja pelisääntöjä, uutta osaamista ja oppimista toisilta, enemmän suoraa ratkaisukeskeisyyttä, avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta, uskoa huomiseen ja innostumista yhdessä.
Kun ajatustavat ja asenteet muuttuvat, muuttuvat myös käyttäytymiset ja toimintatavat. Organisaatiot eivät opi. Ihmiset oppivat. Työnohjauksessa ratkaisut pyritään tuottamaan ryhmästä, jotta sitoutuminen niihin on parempi. Valmennus käyttää samaa keinoa, mutta tekee sen usein nopeammin mm. uusilla työkaluilla – kuitenkin siten, että henkilöstö on mukana, voi hyvin ja innostuu. Sekä työnohjaus että valmennus ovat hyviä työkaluja ja tuottavat tulosta, kun niitä käytetään oikeissa tilanteissa oikealla tavalla.

Katso myös:

Valmennusten ohjelmia

Työnohjaus – coaching