Artikkelit

Karl-Magnus Spiik artikkelit ja julkaisut

AHKERAT JA KUHNURIT – TARUA VAI TOTTA?

Onko meillä A- ja B-luokan kansalaisia?

AINAKO TAVOITETTAVISSA?

Pitääkö avainhenkilöstön olla aina tavoitettavissa. Mitkä ovat seuraamukset?

AIVOT JA SYDÄMET KÄYTTÖÖN

Miten saadaan koko ihminen panostamaan energiansa työhön?

ANGRY BIRDSIT HYÖTYKÄYTÖSSÄ

Mielikuvan valtava voima.

ARVOT TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ

Arvot ovat ylimainostettuja.

ESIMIEHET TEHTÄVIENSÄ TASOLLE

Yrityksen heikot tulokset voivat johtua myös huonosta johtamisesta.

ESIMIESTAIDOT JA MOTIVAATIO

Esimiesten rooli ihmisten motivoimisessa on edelleen merkittävä.

GOLF ON KORVIEN VÄLISSÄ

Henkisen valmennuksen ohjeita tarjotaan joka taholta, jotka useimmiten liittyvät tekemiseen: aseta tavoite, hengitä rauhallisesti, keskity suoritukseen jne. Näin pitääkin tehdä. Mutta ajatustasolta tulevat ohjeet eivät välttämättä korjaa syvältä alitajunnasta pulppuavia ”häiriötekijöitä” (esim. epäonnistumisen pelkoa), joita käsittelen tässä kirjoituksessa.

IKÄJOHTAMINEN

Ollaanko taas keksimässä uutta ’muotiaihetta’, jolla syyllistetään iäkkäämpiä ihmisiä työpaikalla?

ILMAPIIRI – KENELLÄ ON VASTUU

Onko se esimiehellä vai työntekijöillä?

IRTISANOMISEN TAITO

IRTISANOMINEN

Yritykset joutuvat taas sopeuttamaan toimintaansa kysyntää vastaavasti. Irtisanomisen voi tehdä silti arvokkaasti.

ITSELUOTTAMUS JA MOTIVAATIO VALMENNUKSESSA

Valmennuksessa on tärkeä aloittaa oppilaan tasosta ja kuunnella hänen tarpeensa.

JAKSAMINEN JA TYÖN ILO

Miten ihminen voi suhtautua työhönsä ja motivoida itse itseään.

JOHTAJIEN ARVOT JA HYVÄT TAVAT

’Henkilöstö on tärkein voimavaramme’ on tyhjä lause ilman tekoja.

JOHTAMINEN JA EGO

Turun Sanomien digilehdessä ja verkkosivuilla julkaistiin mielipidekirjoitus johtamisesta, jonka kirjoittaja nimittää autoritääristä miehiseksi ja osallistavaa johtamista feminiiniseksi malliksi. Johtajuus on siis sukupuolittunut. Olin eri mieltä.

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY

Johtoryhmätyöskentely on vaativa tehtävä. Perinteiset työskentelytavat eivät enää tuota

oikeita tuloksia.

JOULUKIRJEET
1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 (2012) 2012 2013 2014
2015 2016  2017 
JULBREV
2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 (2012) 2012
 2013 2014 2015  2016 2017 

JYVÄT JA AKANAT

Miten paljon johtaminen vaikuttaa nykynuorten motivaatioon ja sitoutumiseen.

KEHITTÄMISHANKKEET

Pienten ja suurten kehittämishankkeiden tulosvaikutukset.

KIRJEITÄ JA RAPORTTEJA

Henkilökohtaisia kirjeitä ja raportteja valmennuksista / coachingista

KUOLEMAN KOHTAAMINEN

Esityksen tukimateriaali, johon on koottu tärkeimmät käytännön keinot (selviäminen, mitä auttaja voi tehdä, mitä ei pitäisi tehdä ym.)

KÄSKEMISTÄKIN TARVITAAN

Johtamisen tavoitteeena on itseohjautuvuus ja sitoutuminen, mutta toimivatko ne aina?

MERI OPETTAA ELÄMÄN TOTUUDET

Ihminen voi löytää itsensä ja voimavaransa kaikkialla.

MIELEN VOIMA KÄYTÄNNÖSSÄ

Julkaistu Cross Training Magazinessa

MUUTOKSET HENKILÖSTÖN SILMIN

Henkilöstökin haluaa muutoksia. Tätä johto ei aina ymmärrä.

MUUTOS EI OLE KIROSANA

MUUTOSVASTARINTA EI OLE ASENNEVAMMA

MUUTOS ON HAASTE

MUUTOSJOHTAMINEN ON OUT

MUUTOS – TAASKO?

OLEMME ERILAISIA

Ihmisten erilaisuus ja yhteistyötaidot (teoria löytyy työkaluista).

ONKO MEILLÄ ITSELUOTTAMUSTA VAI EI?

Suomalaisilla on hyvä itseluottamus, sen vahvistavat tulokset.

OSAATKO KUUNNELLA ITSEÄSI

Seuraamme aktiivisesti maailman menoa. Koska kuuntelemme itseämme?

PIENET ASIAT JA SUURET TULOKSET

Suhtautuminen päivittäiseen työhön. Oman elämän ja uran merkitys kokonaisuudessa.

PIENI SUURTEN PURISTUKSESSA

Miten pienikin yritys voi menestyä suurten joukossa ilman kalliita mainoskampanjoita ja muita suuria toimenpiteitä.

POLITIIKKA HIITEEN

Kuntien johtaminen tulevaisuudessa.

POSITIIVINEN AJATTELU ON VIISAUTTA

POSITIIVINEN AJATTELU POIS, NIINKÖ?

Myönteinen ajattelu on tietoinen valinta, johon jokaisella on mahdollisuus.

PÖHÖTTYNYT ORGANISAATIO TUKAHDUTTAA YRITYKSEN

Keskivartalolihavuudesta kärsivät myös yritykset ja organisaatiot.

SAIRAUS JA PARANEMINEN

Pysyvän stressitilan poistaminen elimistöstä.

SE ON SIINÄ

Johtamisesta on kysymys.

SEIKKAILU NIMELTÄ TYÖELÄMÄ

Voiko Robinson-seikkailu opettaa jotain työelämästä?

SOPIVATKO KAIKKI TIIMITYÖSKENTELYYN

Kaikki voivat oppia yhteistyötä. Miksi joustavuus ja tiimitoiminta tuottavat niin hyviä tuloksia.

STRATEGIA EI TOTEUDU

Hyviä strategioita on olemassa, mutta ihmiset työskentelevät kuten ennenkin. Miten tämä on mahdollista, kun strategioiden tekemistä ja sitä tukevaa johtamista on toteutettu jo vuosia?

SÄHKÖPOSTIJOHTAMINEN

Sähköposti on hyvä ja tehokas väline, mutta se ei tule korvaamaan ihmisten välisiä keskusteluja ja innostavia palavereita.

TEHOKAS JOHTORYHMÄ

Paras koko on 6 + 1, mutta miten matriisissa?

TIIMI KANTAA VASTUUN

Tiimiorganisaatioita kehitetään ja niihin suhtaudutaan liian usein vanhojen käsitysten pohjalta.

TOTUUS

Kenellä on totuus?

TULOSJOHTAMINEN

Tulosjohtaminen on hyvä asia, mutta se voidaan pilata väärällä toteutuksella.

TYÖNJOHTAJA 2000

Työnjohdon roolin muuttuminen.

URHEILU: POMOT URHEILUN KESKIÖSSÄ

USKO, USKONTO JA KIRKKO

Uskoon, uskontoon ja kirkkoon liittyviä kirjeitä ja kirjoituksia.

VEROTTAJA VOI SAMMUTTAA PIENYRITTÄJÄN KIPINÄN HELPOSTI

Verotus ja pienet yritykset.

VERTAISTUELLA SUURI MERKITYS

Kuoleman kohtaaminen ja nuorten itsemurhien ehkäiseminen.

VISIOITA VOI OPETTAA!

Kysymys on mielikuvituksen ja intuiition rohkeasta käyttämisestä.

VISIOT – TULEVAISUUDEN MIELIKUVAT

Mielikuvien voima.

YHTEISTYÖKYKYÄ MYÖS ESIMIEHILLE

Myös esimiehiltä pitää voida edellyttää yhteistyökykyä ja erilaisuuden hyväksymistä.