Työkalut: Palaverityöskentelyn kehittäminen

Palaverit ja kokoukset

Selkeät mielikuvat ohjaavat toimintaa. Yhdessä ymmärretty ja sovittu säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Palavereiden merkitys kasvaa entisestään kun muutosten nopeus ja muuttujien määrä kasvaa. Osa avainhenkilöistä käyttää jo nyt lähes puolet työajastaan erilaisissa kokouksissa ja palavereissa.

Tehokas palaveri on hyvin suunniteltu ja johdettu. Hyvässä palaverissa käsitellään tulosten kannalta oleellisia asioita. Suurin osa ajasta on tavoitteellista keskustelua ja luovaa pohdiskelua. Tämä edellyttää valmistautumista. Jonkin verran aikaa käytetään rentoon jutusteluun, koska se lisää luovuutta. Ja pieni rönsyily luo välitöntä ilmapiiriä, jolloin vaikeistakin asioista on helpompi puhua.

Moni palaveri tarvitsee ryhtiliikettä. Uudet tavat opitaan toiston avulla.

Vakiokäytäntö palavereihin

Alussa

  • Jokainen kertoo lyhyesti, mitä hän odottaa tältä palaverilta.
  • Kun kierros on tehty, selkeyttää vetäjä palaverin tavoitteen tai tavoitteet.

Lopussa

  • Jokainen kertoo oman käsityksensä siitä, miten palaveri saavutti tavoitteensa.
  • Lisäksi jokainen voi kerrata lyhyesti häntä koskevat päätökset ja toimenpiteet.
Alla olevien linkkien takaa löytyy kolme työkalua:
  • Palaverityöskentelyn kehittämislomake (palautetta vetäjälle).
  • Asioiden ryhmittely (käsiteltävät asiat jaetaan kolmeen eri ryhmään).
  • Sisältölista (jonka pohjalta ryhmä voi rakentaa säännöllisille palavereilleen vakioasialistan).

Lomakkeet:

Valmiit lomakkeet

Samat lomakkeet pelkkänä tekstinä

Katso myös

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *