Seminaaripalautetta: Tiimityöskentely, yhteistyö, johtoryhmä, hallitus

1.1 Osallistujina vasta perustetun tiimin jäseniä ( 5, tekstiilivuokrausala )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Erittäin tarpeellinen, koska kyseessä on uusi tiimi, jossa ongelmiakin on esiintynyt. Hyvä ja tarpeellinen. Tärkeä tiimin toiminnan kannalta. Tarpeeseen tuli. Hyvä.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Avoin keskustelu, pystyttiin käsittelemään myös ongelma-alueita. Käsiteltiin oikeita asioita, nostettiin ’kissa pöydälle’, sopivan laaja, edettiin johdonmukaisesti. Opimme ymmärtämään toisiamme ja sitä kautta tekemään töitä yhdessä ja puhaltamaan ’yhteen hiileen’. ’Kissojen nosto pöydälle’. Asiat tuotiin rohkeasti esille, kävimme vilkasta keskustelua, opittiin tuntemaan toinen toisiamme, tiimihenki kasvoi.

HUONOINTA OLI. Paljon asiaa yhdellä kerralla.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Innostava ja asiantunteva. Esitti asiat asiantuntevasti ja innostavasti. Innostava. +++++ (5 = maksimi). Erinomainen, tuntee yrityksemme hyvin.

1.2 Osallistujina tiimien vetäjiä ja jäseniä ( 16, tavarataloketju )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Innostava, rutkasti uusia ideoita yms. kaikkea. Annan täyden kympin, paljon ajatuksia omaan ja muiden käyttäytymiseen. Tarpeellinen, virikkeellinen, hyvä. 10+. Hyvä, ajatuksia herättävä, selkeyttävä. 9. Hyvä. Hyvä kokonaispaketti ja hyvä ilmapiiri. Mielenkiintoinen. Todella positiivinen. Erinomaisen positiivinen ja rakentava foorumi. Aina tarpeellista ’hengennostatusta’, saa taas uutta intoa. Upea, uskoa antava. Yes, 10+. Erittäin positiivista. Hyvä.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Olen jälleen pidemmällä omassa tiimiajattelutavassani, kiinnostavaa kuulla toisten arvioita, mielipiteitä ja vaikeuksia, sai tukea ja lisäintoa. ’Jämäkkyys’, runsas keskustelu. Jämäkkyysasiat, muihin tiiminvetäjiin ja ongelmaratkaisuihin tutustuminen, hyvä kirjallinen materiaali. Kokonaisuus: hyvä sisältö, hyvin jaksotettu, riittävästi taukoja. Kirkasti ajatuksia tiimityöstä, keskustelu yleensä, tavoite ja keinot tutummiksi. Yleinen positiivisuus, esimerkit, neuvot olla energisempi, iloisempi ja ulospäin suuntautuvampi. Yhdistävää ja voimia antavaa, lisää näitä. Sai uusia ideoita ja vinkkejä tiimien toiminnasta ja vetämisestä, miten ’käsitellään’ aggressiivisia ja passiivisia ihmisiä. Toimintamallien saaminen omaan tiiminvetäjän rooliin, muiden mielipiteet ja kokemukset. Huomata, että kaikki ollaan samalla viivalla, hyvää opetusta ’tiimijohtajuudesta’, jämäkkyystesti oli hyvä. Dialogi tiiminvetäjien välillä ja se positiivisuus joka vallitsee monella taholla, erittäin paljon hymyileviä kasvoja, ulkomaantoimintojen ongelmat tiimeissä ovat samoja eli dialogi on tarpeellista ylläpitää. Käytännön rautalankamallit, ’jämäkkyysfilosofia’, tutustuminen muihin tiiminvetäjiin. Käytännön ’apupaketti’ tiimivetäjän rooliin, nähdä tiimitoimintaa uudesta vinkkelistä, positiivisuuden mahdollisuudet. Monta oivallusta ja vinkkiä erilaisiin tiimityön tapahtumiin. Tuli lisää varmuutta ja evästystä tiimin vetämiseen, samoin arvokasta mielipiteiden vaihtoa, ’rakasta minua jos haluat vihaa minua jne …’, mieletön juttu; toistuu töissä, kotona, missä vaan, en ikinä aikaisemmin ollut tajunnut tätä, yritän tästä lähin aina välittää joko + tai – merkkisesti.

HUONOINTA OLI. En pidä ihmisten tyypittelystä ja lokeroinnista.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Elävästi esiintyvä, mukaansa tempaava. 10. Hyvä tapa vetää, mukava, leppoisa, hyvät esimerkit. Asiansa osaava, innostava, hyvä tyyppi. Mukaansa tempaava, yllätyksellinen, maanläheinen (ei teoristi). Hyvä puhumaan, jutut, esitystapa. Hyvä. Todella hyvä, todella mukaansa tempaava, jaksaa pysyä koulutuksessa mukana koko päivän. Rento, selkeätajuinen, sai pysymään hereillä. Positiivinen. Maanläheiset esimerkit, hyvä esitystapa, pysytään asiassa, ote ei herpaannu. Uskottava, hyvä. Monitaitaja, saa kaikki mukaan. Kirkas, selkeä asioiden esittäminen.

MITEN SEMINAARIA VOISI KEHITTÄÄ EDELLEEN. Kaikille koko ketjussamme joskus. Jatkokoulutusta meille, mitäs sitten kun osataan tämä tänään opittu. Oppia lisää ihmistuntemusta. Suosittelen kaikille. Ottaa ulkomaantoiminnot enemmän mukaan. Ennakkovalmistautumista? Lisää mahdollisimman monelle. Tulisi ottaa lisää porukkaa tämän ’koulutuksen’ piiriin. Ulottuvuuksien lisääminen.

1.3 Osallistujina johtoryhmä ( 7, kaupan ala )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Olin todella tyytyväinen seminaariin, vastasi odotuksiani hyvin. Erittäin hyvä. Hyvä, erittäin hyvä. Avartavan mielenkiintoinen. Antoisa, emme ryhmänä olisi varmaan päässeet näin rakentavaan tulokseen, kiva ympäristö, tilat, järjestelyt. 9+.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Opin tuntemaan työkaverini, löysin itsestäni uusia piirteitä, opimme johdonmukaisuutta, oli todella tehokkaat päivät. Henkilötyypin määrittely ja +/- analysointi, työtovereihin tutustuminen uudella tavalla. Ihmistuntemus, kokouksien käytäntö, työskentely sekaryhmissä. Yhteyden luominen työtovereihin, itsensä tarkastelu muiden kautta. Avoimuuden ylläpito, haavoja ei tullut, erilaiset ihmiset voivat onnistua yhdessä luonne-eroista huolimatta. Puhuttiin asiat auki, opittiin tuntemaan toisemme, avoimuus. Kokousrutiinien tarkka kritisointi ja uudesta työskentelytavasta sopiminen.

HUONOINTA OLI. Minulle oli vaikea ottaa vastaan kritiikkiä, vaatii jatkokeskustelua esimiehen kanssa.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Positiivinen ja miellyttävä. Valloittava, hauska, mukaansa tempaava. Empaattinen, coach -valmentajatyyppi, herkkä, eteenpäin vievä. Ok. 10. Hyvä, 10.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Tapauskohtainen räätälöinti vieläkin pidemmälle vietynä, onko edes mahdollista?

1.4 Osallistujina hallitus, johtoryhmä ja luottamusmiehet ( 11, tuotantoyhtiö )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Kiitettävä. Antoisa, mielenkiintoinen. Seminaari oli hyvä ja vastasi odotuksiani. Mielenkiintoinen, virikkeellinen, tuotti vision yrityksen tulevaisuudesta. Seminaari ylitti odotukseni. Todellisen hyvä. Onnistui hyvin, ylitti odotukseni, saavutettiin tavoitteet. Positiivisesti yllättynyt, parempi kuin osasin odottaa, avointa keskustelua, loistavat puitteet. Pituudeltaan sopivan mittainen aihealueeseen nähden. Erilainen, jopa piristävä. Erittäin hyvä.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Demonstraatiot, ryhmätyöt, ryhmätöiden purku, looginen asioiden käsittely, havainnollinen asioiden esittämistapa, loppuyhteenvetona huoneen ’seinätaulu’: visiot ja keinot. Itsetuntemuksen lisääntyminen, oman paikan tiedostaminen suhteessa muihin, työkalut itsensä kehittämiselle. Osallistujien kokoonpano, asiat tuli käytyä läpi havainnollisesti ja mieliin painuvasti, lopun visioiden muodostus ja yhteisen ymmärryksen saaminen. Ihmisluonteiden analysointi, kannustavuus, järjestelmällisyys. Tuotiin esiin ihmisten luonteenpiirteet ja toimiminen ryhmänä. Työväline ihmistuntemukseen, hallituksen ja johtoryhmän yhteisymmärrys parani. Huumorilla höystettynä jäi enemmän päähän, paikka aivan fantastinen. Ihmisanalyysi, keskustelut, ryhmätyöt, sitoutuminen, esimerkit. Ihmistyypit, avoin keskustelu, positiivinen ajattelu. Ihmistyyppien määrittely, tavoitteiden selkeys, kouluttaja ymmärsi myös luottamusmiesten aseman. Sai kuvan siitä, minkä tyyppinen ihminen on luonteeltaan ja antoi ajattelemisen aihetta -> miten parantaisi omia ’puutteellisia’ taitoja, tutustui hieman vieraampiin työyhteisössä oleviin henkilöihin. Yhteistyöhakuisuus, lopun ’strategiatyö’, rakentava ilmapiiri, huumorilla höystettynä, koko seminaarin rakenne.

HUONOINTA OLI. Hallituksen vajaalukuisuus. Ei paneuduttu kaikkiin yrityksen ristiriitoihin. Kaikki hallituksen jäsenet eivät päässeet mukaan. Hallitus oli liian suppeasti paikalla, tavoitteita olisi ehkä ollut syytä käsitellä hieman syvällisemmin. Osa hallituksen jäsenistä puuttui. Tyypittelyyn käytettiin ehkä hieman liikaa aikaa.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Kiitettävä asiantuntemus ja esiintymistapa. Mukaansa tempaava, humoristinen. Esitystapa miellyttävästi huumorilla höystettynä, pidin. Innostuva, asiantuntija, kokenut, laajakatseinen. hyvä. Selkeä, huumorilla höystävä. Hyvä. Ammattitaitoinen, rakentava, ihmisläheinen. Hyvä +, huumoria, esimerkkejä. Kannustava ja innostava. Reipas, hersyvä huumorintaju, osasi ottaa porukan mielenkiinnon. Hyvä, innostuva, käytti huumoria.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Seurantakokous noin vuoden kuluttua. Paneutua vielä enemmän yrityksen sisäisiin asioihin. Lisää ryhmätöitä ja työparien vaihtoja.

1.5 Osallistujina laajennettu johtoryhmä ( 13, pankki )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Erittäin hyvä ja hyödyllinen. Silmiä taas kerran avattiin, ja löytyi uusia, konkreettisia näkökulmia. Hyvä. Kiitettävä. 9. Tavoitteeni ylittyivät, aihe oli laajempi. 9. Tarpeellinen ja ajatuksia herättävä. Erittäin positiivinen ja innostava tunnelma, reipas, mukaansatempaava, mutta jämpti vetäjä.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Kokouksen läpiviennin ryhmittely, alitajunnan merkitys, paljon niksejä ajan hallintaan, asia / ihmiset jaon merkitys, vanha / uusi -> entisten tietojen vahva merkitys. Muutosten johtaminen, ’apinajuttu’, pankinjohtajan rooli ja ajankäyttö, henkilökohtainen suunnitelma -> ja seuranta, työtehtävien listaus, alitajunnan hyväksikäyttö. Muutosten johtaminen, keskustelut, kommentit: harvoin on aikaa istua yhdessä ja pohtia asioita. Työn ja ajan hallintaan konkreettiset apuvälineet ja ideat, ²apinoiden² purku, muutoksessa nykytilanteen ja uuden tavan +/-. Yksinkertainen, ei poppakonsteja, itsensä johtamisesta itsensä hallintaan, sain käytännön vinkit joita voin soveltaa, hyviä keskusteluja, kumivene ja koskenlasku ovat loistavat vertaukset. Ajankäytön hallinnan lisäksi hyvä kokonaisuus, vastasi hyvin tämän hetkistä tilannetta; johtamista muutoksessa, hyvin viety käytännön tasolle, mahdollisuus keskusteluun, on tärkeä että lähtee omasta itsensä kehittämisestä, ei pysty muuttamaan muita ellei ensin itseään. Konkreettinen, maanläheinen, hyödyllinen. Johtamisen sisällön ja ajankäytön hallinnan kytkeminen toisiinsa, esimerkit ja ryhmätyöt hyvin käytännönläheisiä, sai myös niksejä, hyviä keskusteluja, lähensi työtovereita. Hyvä kokonaisuus joka täydensi itseään, hyvät konkreettiset esimerkit ja työkalut, positiivinen esitystapa, käytiin asian lisäksi taustoja ja kokonaisuutta läpi. Jäi konkreettisia omaa tehokkuutta parantavia keinoja mukaan, syntyi uusia ajatuksia + vanhoille vahvistusta, hyvää keskustelua kollegojen kanssa, tiivis looginen paketti. Ajankäytön miettiminen, ajan hallinta, pankinjohtajan roolin muuttuminen, paljon jäi mietintään. Ajan hallintaa käytiin läpi erittäin laaja-alaisesti, käytännön vinkkejä ajankäytölle, delegoinnin merkitys: ’apina’, tehokas kokoustekniikka, organisaation käytännön tilanteista olevat harjoitukset, hienoa! Ajankäytön hallinnan pohdinta ja keinot, tulevaisuuden haasteiden ja vaadittavien ominaisuuksien visiointi, ryhmän hyvä ja rento vuorovaikutteisuus, muutosjohtamiseen paneutuminen. Kaikki käsitellyt asiat olivat tarpeellisia työni kannalta.

HUONOINTA OLI. Vielä on hieman epävarmaa mistä löytyy aikaa tarvittavien muutosten läpivientiin -> varmaan priorisoinnista. En voi sanoa, että päivissä olisi mitään huonoa, kaikki käsiteltävät asiat olivat mielenkiintoisia. Ei huonoa, mutta vierasta itselleni oli ’pankinjohtajan roolin muutos’, kun olen tällä tiellä vielä varsin uusi.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Hyvä. Hyvä, osaava, tietää mistä puhuu, hyvin valitut esimerkit. Osaava, taitava, pystyi heti paneutumaan meidän esittämiin asioihin, hallitsi seminaarin, mutta antoi myös osallistujille mahdollisuuden osallistua. Innostava ja mukaansa tempaava; ei kuiva, pidän aina kun joku uskaltaa heittäytyä ja panna itsensä peliin. Hyvä. Innostava, hyvin koordinoitu kokonaisuus. Innostava, paneutunut tehtäväänsä ja aiheeseen. Innostunut, mukaansa tempaava, aito. Hyvä, sujuva, osasi asian, huumoria sopivasti keventämään, laittoi itsensä likoon, positiivinen. Innostava, aktiivinen, ok, hyvin valmistautunut. Innostunut, vihkiytynyt asialle. Asiansa osaava, pirteä esitys. Varma, luonteva, mutta samalla riittävän neutraali, hyvä keskusteluttaja, osaava ja innostava, tunnuit tutulta ja kumppanilta.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Etukäteistehtävä olisi ehkä voinut olla, alkuun olisi pitänyt ehkä pankin puolelta selventää uutta johtamisjärjestelmää. Jatkotoimet, jatko omissa yksiköissämme, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen. Ryhmä voisi kokoontua vielä kerran toteamaan teorioiden toimivuuden käytännössä.

Lisää palautteita Konsultit -sivulla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *