Seminaaripalautetta: Johtaminen ja esimiestaito, muutosvalmennus, asiantuntijatiimin johtaminen, johtamisjärjestelmä

2.1 Osallistujina esimiehiä eri yrityksistä ( 10, kaupan ala )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Ylitti odotukset, antoi paljon ajattelemisen aihetta. Voisin tulla toistekin. Kiitettävä. Täytti odotukseni, uskon saaneeni varmuutta esimiehenä olemiseen, ehkäpä palautteen antaminenkin onnistuu entistä paremmin. Hyvä sisältö, asiat käsiteltiin laajasti ja perusteellisesti eri puolilta, laittoi henkilökohtaisesti ajattelemaan. Hyvä sisältö hauskassa ja mieleenpainuvassa muodossa. Hyvä. Innostava, uusia ideoita antava. Kerrattiin sopivasti vanhaa ja tuli sopivasti uutta. Erinomainen.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Kannustava, meistä jokaisesta löytyy esimies – se pitää vain oppia tuomaan esiin, harjoituksen kautta voi oppia sellainenkin joka ei syntyjään ole johtajatyyppiä. Positiivinen ajattelu, avoin kontakti. Asioiden monipuolinen käsittely ja selkeä lähestymistapa, valaisevat esimerkit, kaikkien osallistujien myönteinen ja aiheesta innostunut asenne, kaikki asiat olivat mielenkiintoisia, olen imenyt kaiken itseeni kuin pesusieni. Delegointi, jota todella aion toteuttaa, motivoivan moitteen antaminen – etenkin kehityskeskusteluharjoitukset olivat antoisia. Uusien lähestymistapojen oppiminen, avoimin mielin esimies voi vaikuttaa me-hengen luomiseen. Harjoittelu pienryhmissä, kouluttajan kertoman tavat aloittaa keskustelu erilaisissa hankalissa tilanteissa, oman suojamuurin tiedostaminen, tajusi miten paljon oma käytös vaikuttaa. Motivointi, ryhmäharjoitukset, ongelmatilanteiden purku, tiimityön kehittäminen, keskusteluihin kannustaminen. Kehityskeskustelu ja sen merkitys, harjoitukset, motivaatio. Kehityskeskustelu, motivaatio, arvotyhjiö, tulos ei parane ilman keskustelua, porrasmalli kahden tappelupukarin käsittelyyn, negatiivisen palautteen annon harjoittelu, muistutusta delegoinnista. Avoin ilmapiiri, rento tunnelma, työkaluja ongelmien ratkaisuun, oppia käyttämään omia aivoja ja kannustamaan muita samaan, halu oppia tai oivaltaa enemmän.

HUONOINTA OLI. Vaikeinta olivat rooliharjoitukset, huonoa ei ollut mikään. Olisi saanut olla jäsennellympi, mutta toisaalta spontaania keskustelua ei olisi silloin syntynyt riittävästi.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Uskomattoman positiivinen ja kannustava persoona, kouluttaja oli luonteva ja näki että sydän oli mukana. Ehdottoman positiivinen (olisi hauska nähdä, onko nurjaa puolta). Innostava, kannustava, otti jokaisen läsnäolijan huomioon. Sympaattinen, jolta tuli hyvää asiaa sujuvasti. Ei päässyt pitkästymään, ja sai paljon ajattelemisen aihetta. Asiansa osaava, ammattitaitoinen, saa myös koulutettavat avoimesti mukaan. Vuorovaikutteinen, elävä, pysyttiin aiheessa, erittäin hyvä. Innostava, leppoisa, tärkeilemätön. Otti kaikki osallistujat mukaan keskusteluun, selkeä. Vauhdikas, positiivinen, kuuntelee. Erinomainen ja eläväinen, mutta silti jämäkkä.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Osallistumispakko kaikille yrityksemme esimiehille. Voisi aika ajoin ottaa seuranta- tai jatkokursseja. Koko henkilökunnan pitäisi olla mukana jonkinlaisessa motivointi- ja piristysseminaarissa. Jatkokurssi. Paikallista koulutusta jatkossa. Jatkokurssi.

2.2 Osallistujina esimiehiä saman yrityksen eri toimipisteistä ( 11, teollisuuden tukku- ja vähittäiskauppa )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Päivien anti oli hyvä, asiat mielenkiintoisia, osallistujat hyvin aktiivisia. Tässä muutoksen tilassa seminaari oli todella paikallaan, auttaa selviämään vaikeista tilanteista uusien työkalujen ansiosta. Työläheinen, avartava, sai uusia näkemyksiä, antaa virikkeitä ihmishallintaan. Erinomainen, 9. Erittäin hyödyllinen, 9,5. Aihealue oli ajankohtaan sopiva. Erittäin hyvä. Hyvä, antoi minulle uusia apuja töihin. Erinomainen, kokonaisuus hyvin suunniteltu. Erittäin hyvä ja mielenkiintoinen, vetäjä oli asiansa osaava ja mukaansa tempaava. Tarpeellinen, sopivan pituinen ja laajuinen, tempo oli sopiva.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Aihepiirit käsiteltiin mieleenpainuvasti, ryhmätyöt eivät olleet pääasia, esimerkit käytiin läpi mukaansa tempaavasti, erinomainen iltaohjelma (risteily). ’Oman pään sisällön tutkiminen’, eri ihmistyyppien tunnistaminen, eväitä oman johtamisen kehittämiseen. Antoivat vahvistusta johtamistyylilleni. Esimerkit, valmennus, ’oman tyypin löytäminen’, itsekritiikki haettiin, herätti ’visioita’. Oppia asioimaan ja kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa oikein. Eri ihmistyyppien tunnistaminen, oman itsensä parempi tunnistaminen. Ihmistyyppien johtaminen + analyysit. Ihmistuntemuksen kehittäminen. Omaan persoonaan kohdistuvat analyysit, kurssi kokonaisuudessaan. Käytännönläheinen, erittäin ajankohtainen, selkeä ja ymmärrettävä esitystapa -> konkreettiset esimerkit, hyvä työskentelytahti eli onnistunut aikataulu. Ihmistuntemuksen syventäminen ja eri tyyppien selventäminen, ryhmätyöskentelyn aiheet sopivan pituisia, erilaisten ratkaisumallien hakeminen.

HUONOINTA OLI. Henkinen kunto ja jaksaminen -osuus oli turha (ryhmällä ei tarvetta).

ARVIO KOULUTTAJASTA. Ote osallistujiin erinomaisen hyvä, esitystapa mielenkiintoinen. Piti homman hanskassa, sai meidät toimimaan ja ajattelemaan, antoi myös omalla esimerkillään kehittymisen mahdollisuuksia. Selkeäsanainen, osaa asiansa, ohjaa eli johtaa hyvin. Osaava, pitkäaikainen kokemus, inspiroiva, eläytyvä. Miellyttävä, mukaansa tempaava opetustapa, hyvät ryhmätyöt. Selkeäsanainen, miellyttävä. Todella tarmokas, vetää joukon mukavasti mukaan, ei pitkästytä. Ilmeikäs, iloinen, mukaansa tempaava. Asiaan hyvin perehtynyt. +. Reipas, mukaansa tempaava, tiesi mistä puhui.

MITEN SEMINAARIA VOISI KEHITTÄÄ EDELLEEN. Vastaavantyyppinen seminaari omille tiimeilleni. Myyjäkeskeisyyttä myyjille. Seurantapalaveri, mitä muutoksia on tapahtunut. Ehkä kahdenkeskisiä keskusteluja. Seuranta / onnistumiset.

2.3 Osallistujina uusia ja nuoria esimiehiä ( 12, ravintola-ala )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Erittäin syvältä luotaava ja perusteellinen, jopa raskas. Avasi minulle aivan uuden ajattelemistavan. Kouluttaja oli pätevä ja hauska. Kannustava, ajatuksia herättävä, positiivinen, tehokas. Todella antoisa ja paljon ajatuksia jäi mieleen muhimaan, henkisesti rankka, mutta tarpeellinen. Tiivis paketti lyhyessä ajassa, todella paljon uusia asioita. Erittäin antoisa seminaari, jätti paljon ajattelemisen aihetta. Erinomaista ’itsetutkiskelurääkkiä’. Seminaari oli kokonaisuutena onnistunut. Yleisarvosana 9+. Kiitettävä. Laittoi pohtimaan asioita, huomaamaan kehittämisen arvoisia asioita itsestä.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Laittoi ajattelemaan miksi ja miten ollaan esimiesasemassa, pureskeltavaa riittää pitkäksi aikaa, runsaasti käytännön vinkkejä. Käytännön harjoitukset teorian jälkeen. Kallen esiintymistaito ja -ilo, tietämys asioista, tapasin nämä uudet ihmiset ’livenä’ ja huomasin että olen hyvässä firmassa. Käytännön harjoitukset, keskustelut ja mielipiteiden vaihtamiset. Hyvien esimerkkien perusteella hoksasi asioita itsekin ja juuri se auttoi ajattelemaan, ettei itse niin ’hoopo’ olekaan, materiaali oli monipuolista. Positiivisen ja negatiivisen palautteen antaminen ja siihen kuuluvat harjoitukset, ajankäyttö, koska sen kanssa on aina ongelmia. Asema alaisena, rajojen rikkominen, löytää omia huonoja ja myös hyviä puolia itsestään, asenne parantunut, ryhmätyöt ++++. Parhaita olivat harjoitukset, koska silloin asiat jäävät parhaiten mieleen. Palautteen antamisasiat, ajankäyttöasiat. Antaa positiivista intoa omaan työhön, palautteen antamisen harjoittelu avasi omat silmät ja opasti, pieniä vinkkejä työhön ja alaisiin suhtautumiseen. Seminaarissa käytiin läpi asioita, joiden tulisi olla jokaiselle luonnostaan olemassa alitajunnassa, nämä asiat (ajankäyttö, palautteen antaminen jne.) nostettiin tietoisuuteen käytännön esimerkkien avulla, hyvät harjoitukset. Itsestäänselvät asiat vaativat aina ’jumppaamista’ ja tarkennusta, joutui itse ajattelemaan, oppii tuntemaan kanssaihmisiä huomattavasti paremmin -> ihmiskuva laajenee. Laittoi pohtimaan asioita, huomaamaan kehittämisen arvoisia asioita itsestä, huomioi ihmisten erilaisuuden ja auttoi kehittämään positiivisen ajattelun vaikutusta tulokseen, hyvä suunnitelmallisuuden korostaminen.

HUONOINTA OLI. Liian aikainen herätys. Aika loppui kesken, ryhmätöitä liian vähän. Alkukankeus. Ensimmäisen päivän aamu lähti ainakin omalta osaltani nihkeästi liikkeelle.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Innostava, mutta ei liiaksi itseään esiintuova. 9,5. Pätevä isolla P:llä, oikeasti asiasta innostunut. 10+, kyllä osaat asiasi, kiitos. 9. Innostava, asiansa osaava 10. Osasi työnsä erittäin hyvin, erittäin hyvin havainnoitu, mukaansatempaava. Osasi elävöittää persoonallaan, videoilla, kalvoilla ja esimerkeillä esitystä. Mielenkiintoinen ja innostava esiintyjä, valmennuksen asioiden käsittely sujui hienosti ja antoi kotiinviemisiä eli kouluttaja sai asiansa perille. Erittäin hyvä, koska käyttää paljon esimerkkejä + hyvä oheismateriaali. 9+. Asiantunteva. Keskustelua oli liian vähän yksilötasolla.

MITEN SEMINAARIA VOISI KEHITTÄÄ EDELLEEN. Vielä enemmän ryhmätöitä ja esittämistä. Koulutus oli lajissaan ensimmäinen, joten mieli on hieman ’ylitäynnä’ -> ei parannusehdotuksia. Lisää käytännön harjoituksia, ne antavat paljon. Henkilökunnalle joku vastaava kurssi. Jatkoseminaarit esim. puolen vuoden päästä. Enemmän yleisiä ongelmanratkaisuja, joissa toiset voivat seurata näytelmää.

2.4 Kehityskeskusteluvalmennus osallistujina johto ja esimiehet (10, yhdistys)


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Kiitettävä. Oli hyvä tälle porukalle. 9. Hyödyllinen, koko jengi oli hyvin mukana – ohjelman rytmi toimi. Ryhmä lähti hyvin mukaan ja vakavassa hengessä. Hyvä sisältö, ylitti odotukset.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Porukka saatiin mukaan (näkyi työryhmätyöskentelyssä), hyviä käytännön esimerkkejä vaikeiden ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Kouluttaja sai porukan ’mukaan’, ja oli sisäistänyt hyvin tilanteemme, arvojen ja päämäärien korostaminen. Hyvä kokonaisuus uuden johtajuuden vaatimuksista ja tavoite motivoida henkilöstöä, hyvä, selkeitä esimerkkejä, evästä tuli! Sopivat ryhmätyöt, jotka eivät olleet naiveja eivätkä toisaalta liian vaikeita. Tieto siitä miten ihminen toimii, sekä minä itse että toinen, ilman muuta hyötytietoa kehityskeskusteluja varten, eteni joustavasti. Asiakokonaisuus, tärkeät asiat tulivat käsiteltyä. Kehityskeskustelun tarve – mihin, palautteen antamisen tekniikka. Käytännönläheinen opetus, käytännölliset harjoitukset. Keskusteleva ryhmä, jota Kalle veti mukavalla tavalla. Varmasti jokainen osallistuja tuli kuulluksi. Käytännönläheinen.

HUONOINTA OLI. Aikaa olisi saanut olla enemmän. Se että nämä päivät ovat intensiivisyydessään raskaita. Harjoitukset ovat aina vähän keinotekoisia. Aikaa liian vähän asioiden syvällisempään läpikäyntiin.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Pitäisi olla esim. kolmen tilaisuuden sarja jatkuvuus, tämä jää ilmaan. Ehkä aavistuksen verran liikaa kehityskeskustelun tekniikkaa. Ehkäpä jollakin säännönmukaisella jatkolla. Syvemmälle olisi aina hyvä mennä. Esim. psyko-sosiodraamaa voisi käyttää vielä enemmän (palautteen antaminen).

ARVIO KOULUTTAJASTA. Hyvä ja innostava. OK. Pelkästään myönteinen. Luonteva, hyvä, antoi riittävästi roolia koulutettaville. Asiallinen, ohjaava. Hyvä. Selkeä ja huumorintajuinen, 8 tuntia meni kivuttomasti. Suosittelen. Erinomainen. Asiantunteva.

2.5 ASIANTUNTIJATIIMIN JOHTAMINEN (10, eri yrityksistä)


Asteikolla 0-6 osallistujien odotusten keskiarvo oli 4,8 ja toteutuminen 5,4.

YLEISARVIO SEMINAARISTA Erittäin hyödyllinen! Tuli uutta ja sopivasti kertausta. Sekaryhmät oli sitä, mitä tulin hakemaan, (toisten kokemuksia). Oikein hyvä. Kiinnostava seminaari. Osallistujaryhmä tarpeeksi monipuolinen, ei liian iso. Hyvä. Oli todella hyvä ja innosti osallistumaan, sain paljon eväitä mukaan. Avoin ilmapiiri. Kouluarvosana 9. Juuri sitä, mitä tulin hakemaan. Erinomainen. Aktiivinen, hyvä.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT Kokemusten vaihto. Käytännönläheisyys. Ryhmätyöt. Hyvät toteutus. Kaikkien aktivointi mukaan. Materiaali. Selkeä esitys ja osanottajia lähellä olevat harjoitukset. Työvälineet, joista apua omalla työpaikalla. Muiden kokemukset. Asiantuntijoiden roolien käsittely. Konkreettiset esimerkit. Todellisten ongelmien läpikäynti. Palautekeskustelu -demot. Koko ryhmän yhteiset keskustelut. Kirja Tiimityöstä Voimaa. Mukaan otettavat materiaalit, joita voi käyttää avuksi todellisessa elämässä. Käytännön asiat ja neuvot. Käytännönläheisyys. Arkiset esimerkit osallistujien omasta maailmasta. Ihmisjohtamisen ja asiajohtamisen suhde. Työkaluja johtamiseen. Muiden kurssilaisten caset. Palautteen antaminen. Asiantuntija / esimies keskustelu asiasta. Koska mukana paljon kokemusta omaavia asiantuntijoita, sai myös heiltä paljon. Parasta oli vastauksen saanti juuri omakohtaisiin ongelmiin. Hyviä työkaluja tiimin kehittämiseen! Kahden päivän aikana tuli paljon asiaa. Ensimmäisen päivän jälkeen jo työsti mielessä päivän antia. Sain eväitä johtamiseen, palautteen antoon. Oli mielenkiintoista kuulla toisten kurssilaisten ongelmista ja näkemyksistä. Johtaminen. Ongelmatilanteet. Asiat / ihmiset -suhde. Käytäntöön soveltuvat opit. Sai itse ’tuottaa’ oppimateriaalia. Asiantuntijatiimin vetäminen on erilaista kuin tuotantotiimin -> tarvitaan erillistä koulutusta. Kuitenkin sai vinkkejä vaikka osanottajat eri aloilta. Hyviä harjoituksia.

HUONOINTA OLI Vaikea keksiä…Ehkä osallistujien erilaiset taustat, toisaalta tämä saattoi olla hyväkin. Asiaa oli paljon kahteen päivään. Kaksi päivää oli kuitenkin liian lyhyt aika. Atk-voittoinen osallistujamäärä.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN Kaikki asiat olivat hyödyllisiä, mutta kokonaisuuteen voisi kehittää selkeämmän juonen. Vielä lisää voisi kurssilaisia kiusata ajattelemaan. Saada ihmiset todella valmistautumaan seminaariin ja analysoimaan syvemmin omia kehittämistarpeitaan, joita sitten käsitellä.

ARVIO KOULUTTAJASTA Todella mukava, huomioonottava, osallistuva ja sitoutunut, ei mitään negatiivista sanottavaa! Edelleen erinomainen, suosittelen työyhteisössäni. Kalle, olet erittäin miellyttävä, hyvä seminaarin vetäjä -kiitos! Innostunut ja varmasti asiansa osaava. Miellyttävä. Sopivan neutraali. Asiantunteva. Tunsi myös käytännön. Kouluttaja oli hyvä, asiantunteva ja innostunut asiasta. Vastasi hyvin kuulemaani, eli oli erinomainen. Hyviä esimerkkejä. Osaa asiansa ja on kokonaan mukana tilaisuudessa. Asiansa osaava, innostava, kannustava. Todella mukana aidosti.

2.6 Johtamisjärjestelmän ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen. Osallistujina johtoryhmän jäseniä ( 9, IT-konsultointi ).


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Hyvää työtä ja ohjausta oikeista asioista. Hyvin valmisteltu, aikatauluissa pidetty ja konkreettista tulosta aikaansaava seminaari. Täysi 10. Konkreettinen ja innostava. Hyvin tehokkaasti käytetty panos (2 päivää), antoi laajasti ponnistamisen tarvetta ja intoa siihen. Tarve ja sisältö kohtasivat hyvin, fasilitoitu johtoryhmän kehittymistilaisuus. Hyvä tilaisuus, oma mieliala parani, saatiin yhteisiä konkreettisia tuloksia ja me-henkeä sekä itselle työkalupakkia.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Henkilökohtaiset avaukset ja pohdinnat, ryhmätason havainnot ja tehtävälistat, päivien hyvä henki. Johtoryhmän yhteishenki, tilaisuuden konkreettinen anti, ihmistuntemuksen lisääntyminen. Fokusointi asioihin joissa apua tarvitaan. Keskustelujen fokusoituminen, konkreettiset action planit tietyissä asioissa. Yhteishenki, asioita työstettiin realistisissa raameissa -> todella toteutusvalmiita heti samana päivänä, avoimuus, arkeen työkalupakki. Jorytyöskentelyn konkreettiset parannusehdotukset, oman johtamistyöskentelyn analyysi, räätälöinti KPMG:lle. Meille räätälöity ja sopivan laaja vs. syvä. Johtamisen kehittämisen pohdinta kokonaisuutena: yritys, itse. Joryn yhteishengen luominen ja vaikeidenkin asioiden käsitteleminen turvallisessa ohjauksessa, pienet vinkit, työkalut. Johtoryhmätyön pelisääntöjen löytyminen, henkilökohtaisten palautteiden yhteinen pureskelu.

HUONOINTA OLI. Ajankäyttöosuuden teorian tauoton pitkähkö esitys. Forssan sählymatsin jatko tms. ei ollut.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Yhdistää joku tiimiaktiviteetti seminaariin (esim. ulkona luonnossa). Mitä enemmän fokusoidaan ennen tilaisuutta, sen parempi tai sitä enemmän saadaan aikaan. Tiimiharjoituksia käytännössä, ei siis amatöörien tempuntaa vaan ammatillisella otteella.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Asiansa osaava. Kalle jaksat hyvin kärsivällisesti antaa ja pitää liekaa, käsittelyn istuvuus erinomainen. Hyvä. Fasilitoi hyvin. Edelleen erittäin hyvä. Kokenut ja asiansa osaava, ajattelee positiivisesti. Ammattitaitoinen ja innostava. Hyvä, asiansa osaava. Mukava, helpotti kun oli jo toinen tilaisuus – ei tarvinnut enää käyttää aikaa mielikuvan muodostamiseen, edellisen kerran palaute oli otettu huomioon. Piti hyvin paketin kasassa ja asiassa. Antoi sopivasti omia näkemyksiä ja kokemuksia.

2.7 Muutosvalmennus. Osallistujina tietotekniikkayksikön johtoryhmä ( 8, vakuutusala ).


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Oikeaa asiaa tarpeeseen. Hyvää asioiden käsittelemistä, auttoi lisäämään ymmärrystä tilanteesta. Hyvä. Ajatuksia herättävä päivä, hyvä nähdä johtoryhmästä toinenkin puoli. Hyvä. Odotin hyvää, laadultaan taattua seminaaria ja valmennusta, odotukseni ylittyivät moninkertaisesti!

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Muutostilanteeseen ja siihen suhtautumiseen vaikuttavien asioiden käsittely, palautteet toisillemme oli myös tilaisuuden parasta antia, ohjeet muutoshalukkuuden vahvistamiseksi olivat hyvät. Muutoksen johtamisen apukeinoja -osuus oli hyvä. Muutostilanteessa tarvittavien taitojen analysointi, toisten odotusten antaminen ringissä, ’kumivenevertaus’. Päästiin nopeasti asiaan, selkeä, rehellinen käsittely, ei ole helppoa ratkaisua. Saada keskustella muiden osastopäälliköiden kanssa, kirjallinen materiaali. Muutos on nykyään vakiotila, keskustelut akuutista muutostilanteesta, henkilöittäin käyty käsittely odotuksista toiselta nykyisessä tilanteessa. Selkeitä ajatuksia ja toimintaohjeita, käytännöllisiä vinkkejä muutostilanteisiin.

HUONOINTA OLI. Kokemuksia muutoksista -harjoitus määrätyiltä osin. Kaikkia keskusteluaiheita ei mielestäni viety aina loppuun asti.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Ok. Hyvä, aito. Hyvä. Erittäin hyvä. Hallitsee valmennustilanteen ja kokonaisuuden erittäin hyvin, hyvä tilannetaju ja ihmistuntemus, punainen lanka kulkee alusta loppuun. Hyvin valmisteltu.

2.8 Muutosvalmennus saman yksikön asiantuntijoille (9, eri aloilta)


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Kiitettävä. Virkistävä ja ajatuksia antava päivä. 10. Aihe oli ajankohtainen erityisesti yhtiöjärjestelyjen vuoksi. Ihan hyvä juttu, tilanteeseen sopiva. Puhuttiin asiaa ja naurettiin kunnolla. Hyvä porukka ja saatiin aikaan keskustelua. Hyvä ja innostava.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Herätti ajattelemaan, antoi uskoa omiin voimavaroihin, rento tunnelma, materiaali oli ajatuksella luotu, kouluttaja todella uskoi asiaansa (nautti) ja tuki omaa kehitystäni ’rentouttavalla’ tavalla. Positiivinen ajatusmalli ja vinkkejä mielikuvaharjoitteluun. Ongelmallisten asioiden pohtiminen. Hyviä esimerkkejä elävästä elämästä eli positiivisia kokemuksia. Positiivinen ilmapiiri, mielenkiinto pysyi koko ajan yllä ja keskustelu oli monipuolista. Ryhmätyöt ja niiden läpikäyminen. Palauttaa mieleen myönteisen asenteen merkityksen ja impulssi tehdä omalle jaksamiselle jotain. Akuutit työympäristön paineet saatiin pöydälle ja samalla kannustetaan jaksamaan itsensä kehittämisen kautta. Mieleen jäi erityisesti se, että asiat ovat myös paljon kiinni itsestä, mutta esimiestenkin pitäisi ymmärtää samat asiat. Avoimuus, meille tärkeiden asioiden käsittely, aktiiviset ihmiset ja mielipiteet paperille.

HUONOINTA OLI. Aika tahtoo aina olla rajoite. Aamulla tilan kylmyys.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Tämän tyyppinen tapahtuma voisi olla 2 päiväinen, muualla kuin kotona tai töissä. Myös esimiehet mukaan. Lisää konkreettisia harjoituksia, interaktiivisia. Turun ja Helsingin ihmisiä samoihin koulutustilaisuuksiin.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Erittäin hyvä ja vakuuttava. Luonteva ja laittaa itsensä peliin. Selkeä ja empaattinen. Reipas ja innostava. Selkeä luennoitsija ja esimerkit olivat hyviä. JES! Selkeä ja topakka läpivienti. Hyvä esiintyjä, innostava, hauska, hyvä materiaali ja ei mitään ’kikkailua’.

2.9 Yrityksessä on noin 400 ihmistä motivaatio alhaalla ja sairaspoissaolo korkea. Koko henkilöstön valmennus alkoi esimiesten suunnittelupäivällä (osallistujia 8).


YLEISARVIO SEMINAARISTA Kiitettävä, mielenkiintoinen, helppo omaksua, hyvä asiasisältö, erittäin hyvä ja askel oikeaan suuntaan.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT Palautteen saaminen, keskustelu asioista ja kaikkien osallistuminen. Yksinkertaisin keinoin selkiytyi vaikeat asiat. Pelättyjä ryhmätöitä oli, mutta ne osoittautuivat mielenkiintoisiksi. Positiivinen ja negatiivinen palaute. Esiintymiskyky, diaesitykset (ei kalvosulkeisia). Muutoksen ajamisen malli, tueksi omaan työhön. +3 -2 erittäin hyvä keskustelu ja opetusharjoitus. Hyvät ryhmätyöaiheet. Vetäjä ei nukuttanut, vaan vei asiaa ripeästi eteenpäin. Ei kerinnyt kyllästyä. Tieto että muutos on mahdollinen, reunaehdoin. Keskustelut.

HUONOINTA OLI Aika loppui kesken.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN Vähän liian lyhyt aika, enemmän ryhmätöitä. Valmistautuminen seminaariin olisi voinut olla parempi, tämä tuli vähän äkkiä.

ARVIO KOULUTTAJASTA Osasi ottaa koulutettavat mukaan toimintaan. Asiansa osaava, mukaansa tempaava tyyli, ei tapahtunut pitkästymistä. Homma hanskassa. Loistava. Osaa asiansa, esittäminen mukavaa. Hyvä, selkeä ja positiivinen. Suomea suomalaisille. Panee osallistujat töihin.

Lisää palautteita Konsultit -sivulla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *