Seminaaripalautetta: Myynti- ja asiakaspalvelutaito

3.1 Osallistujina matriisiorganisaation myyntipäälliköitä ( 11, vakuutusala )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Herätteli ihmiset ymmärtämään, miten saadaan muut ihmiset mukaan ja sitoutumaan tärkeään asiaan omassa työssä. Hakeutui hyvin homman ytimeen. Hyvä. Motivoiva. Hyödyllinen. Hyvä, käytännönläheinen. Täysi 10. Innostava. Positiivisessa hengessä lisäoppia motivoitumisesta. Hyvä. Hyvä seminaari, jossa käytiin useita päivittäisenkin elämän ongelmien ratkaisuja läpi.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Myyntipäällikkö-roolimme organisaatiossa selkiintyi. Keskusteluharjoitukset, ryhmätilanteen aloitus ja purku. ’Oppia ikä kaikki’, ajatus – suunnitelma jne. käyttö konkreettisesti. Ajatusten herättäminen, sain vaikuttamisen alueilta (motivointi) toteuttamiskelpoisia ideoita, uusia mahdollisuuksia. Älä ’hauku’ ihmistä, vaan puutu asioihin, miten hiljainen ryhmä saadaan aktiiviseksi, miten ’vastarannan kiiski’ saadaan omalle puolelle tai keskustelu poikki. Keskustelujen käynti ja ongelmien havainnointi, havaitsemani tärkeimmän ongelman ratkaisun ymmärtäminen. Asioiden (ongelmien) käsittely ja niiden purkaminen, ryhmätyöt olivat erittäin antoisia. Sain käytännön oppeja koulutustilaisuuden järjestämisessä, sain lisää rohkeutta ihmisten parissa työskentelyyn. Motivaatio, oli aikaa miettiä omaa työtä, omaa motivaatiota sekä myös niitä keinoja, joilla voi vaikuttaa muihin. Miten käsitellä ulkoista / sisäistä asiakasta ja saada hänet motivoitumaan, tavoitteen asettaminen, positiivisen palautteen antaminen. Itseä täytyy huoltaa, jotta oma motivaatio pysyy korkealla, muiden kuunteleminen kahdenkeskisissä keskusteluissa, ideoita / ajatuksia ryhmältä: ’älä ole itse koko ajan äänessä’. Positiivisen ajattelun kokonaiskuvan rakentuminen ja sen vaikutukset työelämän ongelmien ratkaisemiseksi.

HUONOINTA OLI. Jossain vaiheessa keskustelu vakavoitui (en tunnistanut miksi). Lyhyet tauot. Olisi voitu käyttää enemmän aikaa ja mennä vielä syvemmälle.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Havainnollinen ja motivoiva, hauska mutta silti vakavasti otettava. Osallistava, positiivisen jämäkkä, uskalsi laittaa itsensä peliin. Vastasi hyvin lupaustaan ja piti homman hanskassa. Hyvä. Eläväinen, motivoiva, hyvä kuuntelemaan ja antamaan palautetta, ajatuksia. Hyvä +. Erinomainen. Laitoit itsesi peliin, kannustit keskusteluun. Hyvä, innostavan asiallinen. Hyvin hoidettu koulutustapahtuma, päivän aikana ei pitkästynyt. Osaa kääntää porukan puheet opiksi.

MITEN SEMINAARIA VOISI KEHITTÄÄ EDELLEEN. Vielä enemmän todellisia tilanteita. Seurantapäivä. Lisää käytännönläheisyyttä, esim. harjoituksia, palautteen käsittelyä. Miten oppeja sovelletaan käytännössä, lisää harjoituksia. Räätälöinti vielä tarkemmalle tasolle, ääntää porukan puheet opiksi.

3.2 Osallistujina myyjiä ( 11, kosmettiikka-ala )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Hyvä. Nautin joka hetkestä. Tarpeellinen, hauska, positiivinen. Positiivista ajatusten ja asioiden kertausta, hyödyllisiä asioista. Todella hyvä -> sai minut miettimään paljon asioita. Hyvä. Hyvä, sai meidät keskustelemaan ja miettimään, mitä voi tehdä toisin. Lisää yhteishenkeä ja motivaatiota. Kiitettävä. Oikein hyvä, ajatuksia ja toimintaa herättävä. Hyvä ja mielenkiintoinen, jäi hyvä mieli.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Monet itsestään selvät asiat tulivat uuteen valoon, täytyy taas mennä itseensä ja miettiä asioita eri kantilta. Mielestäni hyvä kokonaisuus, antoi paljon ajattelun aihetta -> hyvä jatkaa pohdintaa työpaikalla ja kotona, sopivan pituisia pätkiä. Positiivisen asenteen tärkeyden esiin tuominen, toisten huomioon ottaminen, palautteen tärkeys. Asenteiden kertaus, motivaatio itsestä, toisten huomioiminen. Ihmisarvot, muiden kunnioittaminen, anteeksi antaminen, yhdessäolo. Keskustelu oli vapaata, syntyi hyviä ideoita, sai ajattelemaan taas asioita eri tavalla. Positiivinen ajattelu. Asenne johtaa tulokseen. Kaikki oli ihan positiivista (herättävää). Tässä joutui pöllyttämään omaa ajatusmaailmaa ja peilaamaan itseään, ’miten minä teen ja ajattelen, voinko tehdä ja ajatella toisin – ja kas, voinhan minä’, joku tarvitaan herättämään itsestäänselvyyksiä ’henkiin’, paljon uusia ajatuksia jäi ’takkiin’. Opin löytämään positiivisen ajattelun alun, työtä on vielä paljon, mutta enköhän vielä kehity.

HUONOINTA OLI. Enemmän aikaa, jotta voisi esim. yön yli miettiä asiat läpi. Liian vähän aikaa. Liian lyhyt aika. Osa asioista (hyvin pieni osa) oli ennestään tuttua. Johdon ja myymälöiden välisiä asioita ei käsitelty tarpeeksi (suurimmat ongelmat ilmeisesti siellä).

ARVIO KOULUTTAJASTA. Innostava, hauska, hyvä. Mukaansa tempaava, ei yhtään tylsä, täyttä asiaa, kiitos. Iloinen, rempseä, mukaansa tempaava, ammattitaitoinen. Selkeä ulosanti, hyvä luonnollisuus, elävät esimerkit. Erittäin eläytyvä -> hyvä, helpotti ymmärtämään asioita koulutuksessa. Innostava, sai ryhmän vapautumaan. Tietää, mistä puhuu. Innostava. Hyvä ulosanti, hauska, tehokas. Pisti itsensä likoon 101 %:sti, sai mielenkiinnon pysymään yllä koko ajan, hyvin elävä esitystapa. Hyvä ja miellyttävä, ei tarvinnut jännittää. Lisää koulutettavien ravistelua.

3.3 Osallistujina asiakaspalveluhenkilöitä ( 27, tele-ala )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Esittävä ja mielenkiintoinen. Tosi hyvä. Kiitettävä. 10 pistettä. Oli todella mielenkiintoinen aihe. Sisältö tosi hyvä, viilausta voisi olla yksityiskohtaisemmin, mutta siihen tarvitaan toinen päivä. Minusta todella hyvä, ylitti odotukseni. Hyvä, riittävän asiapitoinen eikä kuitenkaan liian raskas. Hyvä. Hyvä. Todella hyvä. Mielenkiintoinen, virikkeitä antava, mielenkiinto pysyi yllä koko ajan. Todella inspiroivaa esiintymistä, piti ’hereillä’ alusta loppuun. Hyvä, tarpeellinen. Erittäin hyvä, sopivasti huumorilla höystettynä. Hyvä. Hyvä, (hauska). Ei pitkästymistä missään vaiheessa. Hyvä. Vetäjä hallitsi asian. Hyvä ja aktivoiva, hauska. Sai kaikki mukaansa. Kiitettävä. Kiitettävä. On ollut mielenkiintoista, ei ole pahemmin nukuttanut. Mielenkiintoinen, osallistuttava. Hyvä.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Selkeä, mukaansatempaava, hienot ja hyvin läheiset esimerkit, johdonmukainen, materiaali joka oli tasmällistä: ensin esitys, sitten materiaali. Henkilökunta osallistui, kaikki toivat asioitaan esille. Vetäjällä niin mielenkiintoinen esitystapa ja ote kuulijoihin, ettei kerinnyt kertaakaan tarkistaa aikataulusta, mitä seuraavaksi tulee, harvoin koulutuksessa saa nauraa näin paljon. Koko ajan oli toimintaa, aika meni melko mukavasti. Kaikki oli sitä. Kouluttajan hyvä ote: kuin yksi meistä, tiivis rytmi, mielenkiinto pysyi koko ajan. Keskusteltiin asoista, joista ei kovin usein muuten puhuta. Oman itsensä analysointi ja eri asiakkaiden erilaisuuden ymmärtäminen. Ryhmätyöt, minä-analyysi. Ryhmätyöt, keskustelut. Kiinnostavat aiheet, mielenkiintoinen ja vaihteleva esitystapa, koko henkilökunta oli mukana työn touhuissa. Ryhmäkeskustelut hyviä, paljon mielenkiintoisia mielipiteitä esille. Täyttä asiaa, ryhmätyöt, mielenkiintoisuus. Oman luonnekuvan ja myös muiden arviointi, näemme millaisessa ryhmässä työskentelemme, voi ’ihmisenä’ paremmin tukea/tukeutua toiseen. Oman toiminnan analyysi, oma ihmistyyppi, asiakas ihmistyyppien valossa. Oman toiminnan analyysi, ryhmätyöt. Positiivisuus, itsensä tunteminen ja sen avulla asiakkaan tunteminen, henkilökohtaiset kehitysprojektit. Palvelun tärkeys. Asioiden jaksotus, tauot, ryhmätyöskentely, tilat ja ruoka. Ihmistyyppien tunnistaminen. Oppia erottamaan ihmistyypit, suhtautumaan niihin ja nähdä itsensä siinä kokonaisuudessa. Eri asiakaspalvelutilanteet, henkilökunnan pistäminen eri lokeroihin. Kouluttaja esitti asiansa mielenkiintoisesti, jaksoi pysyä hereillä. Ihmistuntemus ja oman käyrän piirtäminen. Ryhmätyöt, oman itsensä analyysi. Sai tietoa ongelmista ja niiden ratkaisutavasta.

HUONOINTA OLI. Meluisa ympäristö, hieman häiriötä ulkopuolisista. Joskus kalvot eivät näkyneet (huono heijastin), mutta onneksi ne sai kopiona, istumajärjestys aiheutti pari niskakipua. Ei mikään. Oma flunssa. Kokoustilan huono ja painostava ilma. Ajan niukkuus. Lyhyet tauot.

ARVIO KOULUTTAJASTA. 9,5. Tuli tunne, että edelleen ollaan yhtä joukkoa ja yhdessä puhalletaan eteenpäin, kerrassaan innostava. 10. Erinomainen. Hyvä kuin mikä. 10+. Ammattimies. Innostava, mukaansatempaava, asiansa osaava. 9,5. Erinomainen. Selkeä ulosanti, hyvät esimerkit eri tilanteista. 9,5. Hyvä ulosanti, asiat sopivina annoksina, sai porukan keskustelemaan. 9. Hyvä, osaa asian, pystyy innostamaan. 10. Asian osaava. Reipas, esiintymiskykyinen, ei ollut liikaa äänessä, vaan kuunteli muitakin, asioita ei pureskeltu liikaa. 9. Paras tähän mennessä. 10. Erittäin hyvä, 10. Erittäin hyvä ja mukaansatempaava. 9,5. Jaksoi kuunnella. Hyvä, voisi menestyä vaikka näyttelijänä. 10.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Ehkä hieman syvällisemmät ryhmätyöt eri huoneissa ja sama asia. Ei mitenkään enää. Harjoituksia eri tilanteista. Lähestytään asioita tarkemmin. Jatko-osa: oman työskentelyn kehittäminen. Itsensä tuntemus-analyysiin enemmän hienosäätöä.

3.4 Osallistujina kauppakeskuksen myyjiä ( 9, eri aloilta )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Kannattavaa, seminaari oli leppoisa ja mukava tilaisuus, tärkeät asiat tulivat esille, saimme paljon ideoita, mukava mennä töihin uusiutuneena myyjänä. Erittäin hyvä ja rikastuttava, mielenkiintoinen, antoi paljon ajattelemisen aihetta. Hyvä. Erittäin hyvä. Hyvä. Kiitettävä. Innostava, kivan pieni ryhmä -> avoimempi keskustelu. Sain paljon tärkeää yleistietoa asiakaspalvelusta. Erinomainen.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Soveltuvuus omaan työpaikkaan, oman itsensä opettaminen ja kehittäminen, olin seminaarissa mukana ihmisenä enkä tuotteena (tavarana, jonka pitää olla hiljaa ja kuunnella). Seminaarin kaikki asiat olivat hyviä ja tärkeitä. Kouluttaja huomioi tarpeeksi ryhmän ’tarpeet’, hyvin selkeää tietoa, motivoiva. Sain ajattelemisen aihetta. Motivointi, pisti ajattelemaan ’tuttuja’ asioita uudelleen eri näkökulmasta, positiivinen asennejuttu oli tarpeellinen. Kaikki asiat olivat yhtä tärkeitä ja hyviä. Ajattelutapa: ’asetu asiakkaan asemaan, niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan’, palvelun tärkeys. Sai aikaan innostusta ja halua luoda mahdollisimman hyviä asiakaskontakteja, positiivinen ajattelu (ottaa jokainen asiakas huomioon omana persoonana ja omine tarpeineen). Sain uutta innostusta asiakkaiden palveluun ja kohteluun, meitä on paljon erilaisia, täytyy sopeutua erilaisiin tilanteisiin.

HUONOINTA OLI. Olisi voinut kestää pidempään, oli hauskaa.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Mukava, osaa tuoda hauskasti tärkeät asiat esille, painottaa oikeita asioita. Ammattitaitoinen, hauska, mielenkiintoinen, 10+. Kuunteli mielellään. 9. Erinomainen. Erittäin mielenkiintoinen, hauska persoona, mukaansa tempaava, +++++.10. Innostunut = innostava asiantuntija. Mielenkiintoinen tapa esittää/opettaa asioita huumorilla höystettynä, kiinnostus pysyi yllä koko ajan. Avoin, iloinen, hyvät esimerkit, positiivinen.

MITEN SEMINAARIA VOISI KEHITTÄÄ EDELLEEN. Järjestäkää useammin. Kaipasin vielä enemmän käytännön kokemusta tilanteisiin, miten jaksaa vaikeiden asiakkaitten kanssa.

3.5 Osallistujina myyntihenkilökuntaa ( 14, elintarvikeala )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Seminaarissa käytiin läpi meille todella tärkeitä asioita. Mukavaa ja tehokasta oli jälleen kerran. Kivaa vaihtelua arkiseen työpäivään. Loistava. Erittäin mielenkiintoinen ja mukaansa tempaava, parani päivä päivältä. Hyvä. Kiitettävä. Kurssi oli mielenkiintoinen jälleen kerran, aika meni kuin siivillä, kiitos. Mahtava ja innostava, kiitos.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Myyntiharjoituksissa näki millaisia ihmiset todella ovat, lisämyynti oli mielestäni tärkeä asia, jotta kaikki yrittäisivät sitä todella. Oli mukava esiintyä työkavereille, se antaa potkua kehittää itseä eteenpäin. Tutustui uusiin ihmisiin, sai tietoa mitä muissa toimipisteissä tapahtuu, herätti ajatuksia asiakaspalvelusta, kuinka tärkeässä ammatissa olen, kyky nähdä asioita asiakkaan näkökulmasta. Ihmistyyppien kertaus, jämäkkyyden käsittely, asiakaspalvelutilanteiden videointi opetti yllättävän paljon. Sai huomaamaan asioita itsestään, joita ei ollut aikaisemmin tiedostanut, näin pystyy kehittämään itseään paremmin. Tärkein asia: oppi tunnistamaan itsestään jämäkkyyden ja miten sitä vahvistetaan, parasta olivat ihmistyyppi-esitykset. Roolileikit ja myyntitilanteet. Lyhyet ja tehokkaasti tehdyt opetustilanteet -> aika kului nopeasti. Esiintymistaidon kehittyminen (video), keskustelut muiden kanssa. Kaikki. Sai naurua ja hyvää mieltä tuli pitkäksi aikaa -> tästä homma lähtee etenemään, ihanaa yhteishengen luomista. Suurin osa käsiteltävistä asioista oli mielenkiintoisia ja antoivat potkua tulevalle keväälle. Demonstroidut harjoitukset ja videointi -> lisämyynnin ideointi, lyhyet ja ytimekkäät ryhmätyöt ja niiden välitön purku.

HUONOINTA OLI. Lyhyet unet. Tilaisuuden lyhyys. Itseaiheutettu lyhyt yöuni.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Kouluttaja oli todella hyvä, häntä kuunteli mielellään. Ammattinsa osaava. Sinun koulutuksista lähtee aina motivoituneita ja energiaa täynnä olevia ihmisiä. Hän on aina yhtä mukaansatempaava. Hyvä. Erittäin tehokas, asiaansa perehtynyt. Erittäin hyvä ja tasapuolinen, kiitoksia. 10. Mukaansatempaava, kannustava -> nostaa itseluottamusta. Kouluttaja oli asiantunteva ja kiva. 10+.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Vielä enemmän videointiharjoituksia. Enemmän aikaa. Vielä enemmän keskustelua. Kovan työn vastapainoksi olisi kiva keskustella myös vapaa-ajan harrastuksista. Olin ensi kertaa mukana, en osaa vastata tähän, koska seminaari ylitti odotukseni.

Lisää palautteita Konsultit -sivulla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *