Seminaaripalautetta: laatumittaustyökalun käyttö, ajan hallinta, työn ilo ja positiivinen ajattelu, neuvottelu- ja viestintätaito

4.1 Tehtävänä oli opastaa vetäjät uuden laatumittaustyökalun käyttämisessä, ja valmentaa heidät ohjaamaan toimintaa siten, että mittauksen tuloksista päästään ryhmien kanssa käytännön kehittämistoimenpiteisiin. Osallistujina tiimien vetäjiä ( 8, elintarvikealan markkinointiyksikkö ).


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Erittäin hyvä apu vaikeaan asiaan. Hyvä apu laatumittauksen purkuun, välttämätön. Erittäin antoisa, uskon että on tiimien vetäjille paljon hyötyä. Hyvä. Hienoa, että asioita käytiin käytännössäkin näin hyvin läpi, työkalu valmiina. Hyvä, käytännönläheinen. Hyvä käydä koko porukalla tiettyjä toimintatapoja läpi, lisää. Ok, hyviä asioita kertauksena yhdistettynä tähän purkuun.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Motivaatio ja sitoutuminen -teoria, työkalu laatumittauksen purkuun. Käytiin kohta kohdalta purku läpi, pienryhmille selkeä runko ja ohjeet. Käytännönläheisyys, keskustelut, ryhmätyöt, harjoitus. Yhteisen mallin käyttäminen, purun läpikäynti mallin mukaan. Valaiseva esitys kokonaisuudesta. Työkalun harjoittelu käytännössä, jokainen osa-alue käytiin läpi esimerkein. Asiakokonaisuuteen perehtyminen, asioiden johdonmukainen ja tarkka läpikäynti. Tarkka räätälöinti omalle yksiköllemme, johdonmukainen, yksityiskohtainen. Sitoutuminen, mittaus oli myös hyvä. Tiukka harjoittelu on hyvän improvisaation salaisuus, kyseisen tyyppisiä asioita ei koskaan tule kerrottua liikaa. Positiivisuus, energian vapauttaminen, motivointi, muutos, rauhallinen ilmapiiri.

HUONOINTA OLI. Kaikki ei ollut täysin selvää (oma mittarimme määrätyiltä osin). Joissakin kohdissa olisi saanut olla hieman nopeampi tempo.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Oikein hyvä ja käytännönläheinen. Selkeä, riittävästi esimerkkejä, miellyttävä kuunnella. Luonnollinen, asiantunteva, ihmisosaaja. Selkeä ja avoin. Hyvä, hyviä esimerkkejä. 9. Ok, selkeä. Ok. Käytännönläheinen ja innostava. Ok. Osasi asiansa, persoonallinen esitystapa.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Toivottavasti jatkossa syvennetään vielä motivaatio- ja sitoutumisasioita. Käytännön harjoituksilla. Omat työkalut olisivat voineet olla valmiimpia ja linkki tuloskorttiin selkeämpi.

4.2 Ajan, työn ja elämän kokonaishallinta. Osallistujina esimiehiä ja suunnittelijoita ( 13, laivanrakennusteollisuus ).


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Hyvä, monta asiaa mitä olen itse pohtinut selkiintyi, en ole yksin ongelmieni kanssa. Hyvä. Erittäin antoisa. Hyvä. Mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Kiitettävä. Ihan hyvä. Mielenkiintoinen. Hyvä. Suosittelen muillekin. Hyvä. Kiitettävä. Hyvä.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Asiat olivat ajankohtaisia tämän hetkisessä työtilanteessa. Selkeä sisältö, ei liikaa teoriaa, hyvät ja valaisevat esimerkit. Konkreettisia työkaluja käytettäväksi (joita halutaan kokeilla ja uskon nyt myös asiaan). Ajankäytön hallinnan menetelmät, alitajunnan käyttö, delegointia koskeva ’apina’ -vertaus, runsas vuorovaikutus osallistujien kesken. Mielenkiintoisesti esitetty, hyviä esimerkkejä (läheisiä), suurin osa aiheista periaatteessa tuttua, mutta tuli uudella tavalla esille (kertaus on opintojen äiti). Hyvä materiaali, sopiva tahti, ei liikaa omaksuttavaa, kunnioitettiin osallistujan älykkyyttä, ei liian valmiita vastauksia. Kokonaisuus ja vuorovaikutus. Havainnollinen ja selkeä asioiden esitys, kaikki asiat olivat tärkeitä. Herättää ihmiset ajattelemaan omaa ajankäyttöään ja tapaa tehdä töitä, herätti ajattelemaan myös asioiden motivaatiopuolia. Herätti ja vahvisti omia näkemyksiäni. Ahaa-elämys siitä, että todella pystyn tekemään ajankäytölleni jotain, jos vain haluan. Positiivisen ajattelun painottaminen, ihminen voi paremmin ja työ hoituu kun on hyvä olo. Ajan hallinnan perusteiden muistuttaminen mieleen, kokouksen asialista on ehdottomasti hyvä työkalu ja heti valmis käytettäväksi. Oli mukavaa ja hyödyllistä keskustella ’epätavallisella’ joukolla eli ihmisten kesken, joilla työn puitteissa ei ole paljonkaan kanssakäymistä. Pysäytti ajattelemaan mikä on tärkeintä. Laittoi ajattelemaan.

HUONOINTA OLI. Ei varsinaisesti mitään negatiivista mainittavaa. Joitakin itsestäänselvyyksiä voisi jättää pois. Jotkut esimerkit olivat ehkä liian äärimmäisiä. Liikaa asiaa yhdeksi päiväksi.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Hyvä ulosanti, paljon todellisia esimerkkejä. Hyvä eli selkeä esiintyminen, rento, hyvät tarinat elävästä elämästä. Selkeä esitystapa, eloisa tyyli, toi paljon omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan esille. Mielenkiintoinen esitys, asiantunteva. Positiivinen vire, ammattitaitoinen. Kiitettävä, riittävä kokemus ja osaaminen. Oikein hyvä. Positiivinen, lämmin ote, osallistujien hyvä huomiointi. Hyviä esimerkkejä, hyvä esiintymistaito. Hyvä. Esitys oli mielenkiintoista ja sujuvaa. Elävä esitys. Esitti asiat mielenkiintoisesti. Hyvä, sai ihmiset osallistumaan hyvin ja varmasti tulen huomaamaan työssäni kurssin vaikutuksen. Jossain kohdin liikaa yksinkertaistusta.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Seurantaa (jatko-osia seminaarille). Ei mielestäni tällä hetkellä tarvetta. Jatko-osa.

4.3 Työn ilo ja positiivinen ajattelu. Osallistujina ihmisiä eri osastoilta ja tehtävistä ( 7, tavarataloketju ).


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Hyvä, suosittelen työtovereillenikin. Kiitettävä. Innostava, monipuolinen ja hyvä. Uusia ajatuksia herättävä. Hyvä, innostava ja fiksu. Hyvin suunniteltu, ammattilainen asialla. Innostava, laaja ja toimiva.

PARHAAT ASIAT OLIVAT. Oma vastuu elämästä. On vaikea eritellä asioita, sain kaikenkaikkiaan paljon, kiitos. Ajattelun merkitys työhön ja käyttäytymiseen. Pysäytti miettimään suhdetta työhön ja itseensä. Paljon asiaa. Innostava. Ryhmän innostaminen. Mielenkiintoiset aiheet ja monisteiden havainnolliset esimerkit. Kouluttaja ottaa hyvin vastaan kaikenlaista palautetta ja antaa ryhmän käyttää omia aivojaan. Ilma-piiri oli iloinen. Fiksua aivotyötä. Puhkun nyt intoa positiivisuuteen. Aiheet tempasivat mukaansa. Kolmen hengen ryhmäkeskustelut olivat antoisia. Välitön ja vapaa tunnelma. Erittäin innostava. Kokonaisuudessa todella hyvä. Osaan jatkossa käsitellä hankaliakin työtovereita paremmin.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Erittäin innostava, 10+. Asiastaan kiinnostunut. 10. Innostava, asiansa todella osaava. Kun ryhmä rönsyilee, olet kehittynyt hyväksi ohjailemaan takaisin aiheeseen, kuitenkin kuunnellen. Selkeä puhuja ja esiintyjä. Uskottava. Positiivinen ja miellyttävä olemus.

4.4 Neuvottelu- ja viestintätaito. Osallistujina kaupungin johtoryhmän jäseniä (7).


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Onnistunut. Tarpeellinen, omia työtapoja hyödyntävä, johtoryhmän jäseniä lähentävä -> lisää avoimuutta. Paikallaan ja onnistunut, hyödyllinen. Ihan hyvä, kertaushan on opintojen äiti. Hyvä. Helpotti yleistä kyllästymistä ja väsymistä. Laittoi johtoryhmän ajattelemaan kysymyksiä miten ja miksi.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Kissa nostettiin pöydälle, paneuduttiin todellisiin asioihin todellisten harjoitusten kautta, erilaisissa kokoonpanoissa. Avoin keskustelu, ’arvioinnit’ ja palautteet. Kehityimme joukolla ja yksilöinä. Henkilökohtaiset palautteet, harjoitus, jossa argumentoitiin omien näkökantojen puolesta – siihen tuli toden tuntua. Kokonaisuus, asioiden selkeä esiintuominen. Avoimuus, jolla pystyttiin keskustelemaan, tiedollinen anti eli tuli ihan selviä konkreettisia neuvoja. Kysymykset, jotka käsittelivät kommunikaation arvoja ja keinoja.

HUONOINTA OLI. Jotkut olivat poissa. Kaikki eivät olleet paikalla, annoimme johtajan dominoida joskus liikaa.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Asiantuntemusta löytyi, olit oikein hyvä. Ohjasi keskustelua hyvin, puuttui oleelliseen. Hyvä, selkeä, joustava, kaikin puolin ok. Hyvä ulosanti, hyviä piirroskuvia (havainnollisia). Positiivinen asenne, rauhallinen, selkeäsanainen. Hyvä, ei ollut liian ’siloinen’, vaan elämänkokemus näkyi. Hyvä kokonaisuus, esimerkit jäivät mieleen.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Jatkoa tämänpäiväiseen esim. ensi keväänä. Tästä voisi jatkaa syventämällä päivän antia. Enemmän harjoituksen mukaisia ’todellisia tilanteita’.

4.5 Esiintymistaidon valmennus. Osallistujina ihmisiä eri aloilta (Nuorkauppakamarin jäseniä 10).


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Kiitettävä. Hyvä, mielenkiintoinen, antoi ajateltavaa. Vastasi odotuksia. Hyvä kokonaisuus. Todella mielenkiintoinen, hyviä vinkkejä kohti parempaa esiintymistä, ei tullut aika pitkäksi 8,5. Sai paljon ajattelemisen aihetta. Hyvä, antoisa koulutus. Tavoitteisiin nähden onnistunut kokonaisuus. Kokonaisanti todella hyvä. Välitön tunnelma, hyvää keskustelua, ryhmän koko oli sopiva.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Koskaan ei ole liikaan esiintymisharjoitusta, joten parasta oli kun sai valmistella ja pitää oman esityksen ja saada siitä arviota kouluttajalta ja muilta. Myös keskustelu asioista antoi paljon uutta mietittävää. Hyvin erilaiset esiintymistilanteet. Harjoittelu ilman että sillä on merkitystä omalle bisnekselle. Kouluttajan mallinnukset asioista, jotka itsellä toimivat ns. ²hiljaisena tietona². Hyvät materiaalit. Eläväinen vetäjä. Omakohtainen kokeminen -> suora palaute. Hyvin jäsennelty päivä -> ensin teoria, höystettynä esimerkein, sitten tekeminen. Sain esiintymiseen liittyviä oivalluksia. Pystyn suuntaamaan oman esitykseni ’paremmille vesille’. Omana itsenä olemisen tärkeys. Runko. Aseta rima itselle joskus alemmas. Innostus esiintymiseen. Käytännön harjoitukset ja palaute. Saada palaute omasta esityksestään. Työkalut uusien esitysten laatimista varten. Huomata, että muutkin painivat samojen ongelmien kanssa. Selkeitä asioita hyvin esiteltynä. Rakentavaa palautetta. Hyviä vinkkejä arkipäivän esiintymistilanteisiin. Pulmiin löytyi ratkaisuja. Avoin tilaisuus. Aikataulussa pysyminen. Selkeitä vinkkejä mm. puheen ulkomuotoon, tauottamiseen jne. Oivallusta erilaisen kuulijakunnan ymmärtämiseen ja huomioimiseen.

HUONOINTA OLI. Aika loppui kesken ja keskustelua olisi jatkanut pidempäänkin. Omien asioiden järjestys. Aikaa olisi voinut olla enemmän. Jospa olisimme ehtineet tekemään vaikka toisen lyhyen esityksen vielä. Jäi nälkä saada lisää, vaikka aikataulu pelasi hyvin, tietyllä tavalla aika loppui kesken. Esim. kaksipäiväisenä voisi koulutuksesta saada paljon enemmän. Vaatia enemmän ennakkovalmisteluista.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Kiitos! Oli mukavaa ja mielenkiintoista. Hauska ja aktivoiva. Hyvä persoonallinen koulutustapa. Positiivisesti rutinoitunut. Hyvä ja mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen, ymmärrettävä ja asiantunteva. Kouluttaja oli hyvä ja asiantunteva. Tunsi ryhmänsä ja osasi esiintyä juuri meidän tasolla. Huolehti, että asiat eteni. Mukaansatempaava, huomioi kaikki osallistujat hyvin. Kaikki pääsivät mukaan, aktivoi porukan hyvin, tunnelman luoja.

Lisää palautteita Konsultit -sivulla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *