Arvot

NÄIN AJATTELEMME

  • Tuloksellisuuden varmistaa onnistuminen lyhyellä tähtäimellä. Sitä varten tarvitaan suuntaa ja tavoitteita. Miksi yritys / organisaatio / tiimi / projekti… on olemassa; mikä on sen tarkoitus? Mihin se on matkalla (päämäärä / visio)? Miten etenemistä mitataan? Asiakas on todellinen työn antaja. Ulkoinen ja sisäinen asiakas hoidetaan loppuun asti. Osaaminen eli pätevyys ammattitaidossa ja yhteistyössä vie tavoitteeseen.
  • Kehittymisen varmistaa onnistuminen pitkällä tähtäimellä. Se on kyseenalaistamista, oppimista ja uudistumista. Se on ideointia ja rohkeutta ajatella itse. Se on siirtymistä epämukavuusalueelle. Se merkitsee todellista muutoksessa elämistä ja muutosten hyväksymistä.
  • Tulokset tehdään yhteistyöllä. Onnistuminen asiakas- ja kumppanuussuhteissa, johtamisessa, ohjaamisessa, tiimityössä, verkoissa… perustuvat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoihin. Joustava yhteistyö tarkoittaa avointa keskustelua ja reilua peliä; sen taustalta löytyy toisia kunnioittava arvomaailma.
  • Työn ilo on energiaa. Se saa ihmisen jaksamaan, kehittymään ja kehittämään. Innostuminen lisää kierroksia, mutta ei kuluta moottoria.Positiivisuus synnyttää tahtoa ja yrittämistä. Onnistuminen vahvistavaa uskoa huomiseen, itseluottamusta ja oma-aloitteisuutta.

NÄIN TYÖSKENTELEMME

  • Edellä olevat ovat arvomme ja toimintamme perusta.
  • Ne ohjaavan työskentelyä seminaareissa ja ovat myös valmennusohjelmien osia.
  • Kouluttajan tärkeä tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi: siirtää tietonsa ja osaamisensa valmennettaviin.
  • Terve järki, selkeys ja käytännönläheisyys ovat parempia kuin monimutkaiset teoriat.
  • Todelliset muutokset oppimisessa ja toimintatavoissa ovat tärkeämpiä kuin näennäispäätökset ja tyylikkäät koulutusmapit hyllyssä.