Seminaaripalautetta: Asiakaspalvelu ja yhteistyö

ASIAKASPALVELU

Osallistujina kaupan alan ihmisiä / myyjiä ( 12 )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Kiitettävä 9. Rakentava, yhteishenkeä lisäävä. Perusteellisesti puhuttu asioita, todella mukava, laittoi ajattelemaan. Etukäteisodotuksia huomattavasti antoisampi. Suhteellisen mukava. Hyvä. Tyydyttävä. Mielenkiintoinen, ajatuksia herättävä. Erittäin mielenkiintoinen, johtuen varmastikin hyvästä vetäjästä.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Sai tietoa toisen odotuksista, voi tuoda omat mielipiteet julki sekä positiiviset että negatiiviset ja niitä myös kuunneltiin, positiivinen juttu. Kerrankin saatiin yhdessä pohtia ongelmia ja keskustella vapaasti ja rakentavasti. Saatiin ihmiset keskustelemaan avoimesti ja loukkaantumatta -> ilmapiiri parani, ei pelkkää myyntitekniikan opetusta, vaan kurssi antoi uusia ajatuksia asiakaspalvelusta ja yhteistyöstä ja ylipäätänsä ihmisenä olemisesta, löydettiin paljon sekä hyviä että huonoja puolia ja huonoihin muutosehdotuksia. Mentiin vaikeimpiinkin asioihin, kaikkia kuultiin, ehkä enemmänkin olisi voitu, ratkaisuja alkoi syntymään, tein muutoksia itsessäni positiivisessa mielessä, mikä on esim. asiakkaille hyvä, mutta myös minulle, työtovereiden yhteishenki saatiin vielä paremmaksi. Muistutus siitä, että jokainen asiakas on yksilö, jota tulee palvella yksilönä, ottaa henkilökohtainen kontakti ja että yhdessä ne muodostavat varsinaisen työnantajamme. Pohdittiin työn sujuvuutta koko henkilökunnan kesken, myös apteekkari sai tietää alaistensa pulmista. Ryhmätyöt, ehdotukset epäkohtien korjaamiseksi sekä myös hyvien asioiden esille tuominen. Epäkohtien esiintuonti, ryhmätyöt, parannusehdotukset, myös positiiviset asiat tulivat esille. Saimme puhuttua ’kaikki’ asiat avoimesti, työssä on jo ollut hyötyä keskusteluista, yhteistyö sujuu paremmin. Oppi ymmärtämään monia asioita, myös toisten kannalta, eikä ainoastaan oman työnsä kannalta, sai esittää mitä toiveita on työnantajaa kohtaan.

HUONOINTA OLI. Liian lyhyt aika, asioita käsiteltiin kiireellä. Aikaväli eri vaiheiden väleissä turhan pitkä. Seminaari kuitenkin melko pintapuolinen. Toiset joutuivat tulemaan suoraan töistä (voi tuntua pitkältä koko päivä apteekissa ja vielä ilta asioiden ratkomista). Että oli työajan jälkeen; väsymys ja nälkä iskee 8 tunnin työpäivän jälkeen. Ettei apteekkarilla itsellä ollut aikaa olla seminaarissa.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Iloinen, toimi puheenjohtajana. Myönteinen ja mukaanvetävä ’vetäjä’, luonnollinen, joissakin kohdissa pinnallisuutta. Iloinen, sai ihmiset mukaansa. Pelkkää plussaa, syventynyt: kaikki huomioiva ja osasi kaivaa ytimen esille, vaikka asia oli jo siirtymässä muualle, iloinen, esiintymisessä kaikki täydellistä. Pyrki asioiden ytimeen, tuntui pitävän itse seminaaria tärkeänä, olemukseltaan tasapainoinen. Hyvä. Hyvä asiantuntemus, joustava esitystapa. Hyvä. Asiallinen, mukava. Erittäin hyvä, 10+.

MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN. Aikaa voisi lisätä. Asioita ei saa jättää tähän, vaan niitä on myös jatkossa kehitettävä. Seurantaseminaari, jossa katsottaisiin onko annetut lupaukset epäkohtien korjaamiseksi täytetty. Enemmän vielä aikaa. Seuranta myöhemmin (kertaus).

TIIMITYÖSKENTELY

Osallistujina teollisen tuotantolaitoksen henkilöstöä ( 14 )


YLEISARVIO SEMINAARISTA. Todella monipuolista ja hyödyllistä tietoa. Hyvä sisältö, teoria ja käytäntö sopusoinnussa. Hyvä. Hyvä. Ihan hyvä. Aika hyvää keskustelua. Hyvä. Hyvä. Tuli uusia virikkeitä paremman työilmapiirin luomiseen. Mielenkiintoinen. Asiallinen. Erittäin asiallinen. Erittäin hyvä. Hyvä.

TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT. Yhteishengen löytyminen, rehellisyyttä, avoimuutta ja keskusteluhenkeä löytyi. Henkilöominaisuuksien esittely, oppia tuntemaan ihmiset paremmin, saada tietoa asioista (mitkä ongelmina), suora palaute. Saatiin aikaan rakentavaa keskustelua, josta toivon mukaan seuraa kaikenlaisia parannuksia. Sai vastauksia esitettyihin kysymyksiin, toimintasuunnitelmat, toteutumisen ajankohdat. Ihmiset puhuivat keskenään, kun muualla ei ole saatu puhutuksi. Saimme asioita eteenpäin. Puhuminen osastomme ongelmista avoimesti. Eväät tiimityöskentelyyn. Tiimitoiminnan kehittäminen, ongelmien esiintuonti, tehtävät, vapaa keskustelu. Käytännön harjoitukset + henkilökohtaiset sovellukset. Työntekijöiden lähentyminen toisiaan, uskon myös, että yhteistyö tulee paranemaan. Kaikki asiat. Hiljaisetkin puhuivat ongelmista ja ratkaisuista. Syntyi hyviä keskusteluja aroistakin asioista.

HUONOINTA OLI. Ryhmä oli hivenen suuri. Ryhmätyön tekeminen -> parempi valvonta sen tekoon. Lähes henkilökohtaiselle tasolle menevä toisten syyttely. Ehkä liikaa asiaa yhteen päivään.

ARVIO KOULUTTAJASTA. Todella hyvä, pystyi saamaan vastauksen hiljaiseltakin. Hyvä, miellyttävä, reipas. Erittäin mukaansa tempaava, sai ihmiset mukaan. Sait asiat hyvään jamaan, kiitos. Antoi puheaikaa ja ihmisille vapaata aikaa puhua. Jämäkkä. 9.5, asiaa. Erinomainen. Elävä, hyvä ääni, ei väsyttävä. Asiat selkeästi ja tiukasti. Pirteä, ahkera, pätevä. 10. Hoiti työnsä, kiitos. Virkeä, osaava, mielenkiintoinen, kiitos. 10+. Hyvä. Enemmän saisi keskeyttää yleiset juttutuokiot ja ’puhuttaa’ asiaa.

MITEN SEMINAARIA VOISI KEHITTÄÄ EDELLEEN. Enemmän puheaikaa kuuntelijoille, vielä selkeämpi puheenjohtajuus. Enemmän aikaa (ensikertalaiselle ehkä liikaa asiaa). Tulosten arviointi.

Lisää palautteita Konsultit -sivulla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *