Työkalut

Konslutoinnin työkaluja

Ideoita, mittareita, itsearvioita… maksutta

MINÄKUVA (egoswot – ihmisten erilaisuus)

Palautteiden antaminen erilaisille ihmisille

Opit puhumaan palautteen vastaanottajan kanssa samaa kieltä, jotta viestisi menee perille ja asiat korjaantuvat. Saat käytännön ohjeita miten positiivinen palaute annetaan erilaisille ihmisille siten, että se tuntuu hyvälle ja motivoi – eikä ärsytä. Saat myös käytännön neuvoja miten korjaava palaute annetaan erilaisille ihmisille siten, että he kuuntelevat, ottavat palautteen vastaan ja haluavat korjata virheensä. Aineistosta selviää myös miksi palautteiden antaminen ja toisinaan myös vastaanottaminen on monille vaikea. KATSO VIDEO.

Henkilökemia käytännössä

Temperamenttieroja löytyy, mutta kaikki ihmiset pystyvät yhteistyöhön, jos niin haluavat. Kysymys on enemmän asenteesta kuin persoonallisuudesta. Saat selkeitä vastauksia miksi et aina ymmärrä toisia tai he eivät ymmärrä sinua. Miksi syntyy ristiriitoja, vaikka asiasta ollaan lähes samaa mieltä. Lisäksi selviää minkä tyyppiset ihmiset työskentelevät hyvin yhdessä ja keiden kohdalla yhteistyössä voi syntyä – ja usein syntyykin – ristiriitoja.

Itsensä kehittäminen

Käytännön keinoja, joilla voit kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi. Kyse on persoonallisen reagointitapasi tietoisesta muokkaamisesta. Voit myös kehittää työskentelytapaasi siten, että yhteistyö muiden kanssa sujuu paremmin ja olet itsekin tyytyväisempi. Saat myös vastauksen kysymykseen voiko persoonallisuuttaan muuttaa. Itsensä parempi ymmärtäminen ja tietoinen kehittäminen lisää myös itseluottamusta – jota tarvitaan lähes kaikissa elämän tilanteissa.

 

MITTARIT

Johtamistaidon arvio (360 mittaus)

Yksinkertainen ja nopea tapa saada / antaa / hankkia palautetta esimiehelle hänen johtamistaidoistaan. Suullisetkin palautteet ovat tärkeitä, mutta ne keskittyvät usein vain yhteen asiaan ja mukana voi olla liikaa tunteita. Kun tuloksessa näkyy kokonaisuus ( + ja – ), on sen vastaanottaminen mielekästä, koska kehittymistä edellyttävien asioiden lisäksi näkyy myös hyvät puolet. Mittaria voi käyttää myös kehitys- ja palautekeskusteluissa (molemmat tekevät molemmista ja tuloksia verrataan keskenään). Mukana on ohjeet, miten mittaria käytetään. Maksullinen nettisovellus sivulla OHJELMIA.

Yhteistyökyvyn mittari (sovellettu 360 mittaus)

Yksinkertainen ja nopea tapa saada / antaa / hankkia palautetta kenen tahansa yhteistyökyvystä. Suullisetkin palautteet ovat tärkeitä, mutta ne keskittyvät usein yhteen asiaan ja mukana voi olla liikaa tunteita. Kun tuloksessa näkyy kokonaisuus ( + ja – ), on sen vastaanottaminen mielekästä, koska kehittymistä edellyttävien asioiden lisäksi näkyy myös hyvät puolet. Mittaria voi käyttää myös kehitys- ja palautekeskusteluissa. Mukana on ohjeet, miten mittaria käytetään.

Tiimin tai projektin mittari

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada / antaa / hankkia palautetta tiimityöskentelyn laadusta (mikä sujuu ja mikä osataan, missä on puutteita tai ongelmia). Koska maailma on yhä monimutkaisempi, yhden ihmisen aivot eivät enää riitä. Tarvitaan ryhmä, jossa on erilaisia näkemyksiä ja eri asioita osaavia ihmisiä. Tarvitaan ryhmä, joka pystyy avoimeen keskusteluun – joskus jopa väittelyyn ilman että asiat henkilöityvät. Tarvitaan tiimi, joka tietää mitä varten se on olemassa ja mitä siltä odotetaan. Tarvitaan konkreettista tietoa miten tiimi toimii. Tekemällä kuten ennen pääsee vain sinne minne ennenkin on päässyt. Mukana on ohjeet, miten mittaria käytetään.

Sisäisen palvelun mittari

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada kokonaisnäkemys organisaation palvelutiimistä (IT, HR, taloushallinto, markkinointi, osto, kunnossapito, siivous…). Asiantuntijatiimien saamat palautteet keskittyvät usein yksittäisiin asioihin, siksi kokonaisuuden näkeminen numeroiden valossa tuo selkeämmin esiin missä toimitaan laadukkaasti ja mitä pitäisi parantaa. Arvioinnin antavat erikseen tiimin jäsenet ja sisäiset asiakkaat. Tulosten vertaaminen keskenään näyttää tärkeimmät kehittämiskohteet. Tekemällä kuten ennen pääsee vain sinne minne ennenkin on päässyt. Mukana on ohjeet, miten mittaria käytetään.

Johtoryhmän mittari

Yksinkertainen ja nopea tapa arvioida johtoryhmätyöskentelyä (mikä sujuu ja mikä osataan, missä on puutteita tai ongelmia). Tulevaisuudessa tarvitaan johtoryhmä, jossa on erilaisia näkemyksiä ja eri asioita osaavia ihmisiä. Tarvitaan johtoryhmä, joka pystyy avoimeen keskusteluun ja jopa väittelyyn ilman että asiat henkilöityvät. Tarvitaan johtoryhmä, joka tietää mitä varten se on olemassa ja miten organisaatiota johdetaan siten, että resurssit ovat parhaassa mahdollisessa käytössä. Mutun tilalle tarvitaan tietoa miten johtoryhmä toimii oikeasti.Tekemällä kuten ennen pääsee vain sinne minne ennenkin on päässyt. Mukana on ohjeet, miten mittaria käytetään. Maksullinen nettisovellus sivulla OHJELMAT.

Kunnanhallituksen mittari

Arvioinnin kohteena ovat: kokoukset, puheenvuorot, pelisäännöt, koulutus, tiedonkulku, yhteistyö, hallituksen ja virkamiesten yhteistyö, vallankäyttö, tulevaisuus. Arvioinnin antavat erikseen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja johtavat virkamiehet. Tulosten vertaaminen keskenään tuo esiin työskentelyn tason ja kehittämiskohteet. Mukana on ohjeet, miten mittaria käytetään.

Ilmapiirimittari

Mittauksen tavoitteena on hankkia suunnitelmallista palautetta työpaikan ilmapiiristä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Syntyneen tuloksen avulla saadaan selkeämpi kokonaiskuva siitä mitkä asiat toimivat hyvin ja missä tarvitaan kehittämistä. Arvioinnin antavat erikseen omistaja/johto, esimiehet ja työntekijät.

Yritystoiminnan mittari

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada kokonaisnäkemys yrityksen tilanteesta henkilöstön kannalta. Palautteita varmasti annetaan, mutta ne keskittyvät usein yksittäisiin asioihin tai epäkohtiin. Toiminnan näkeminen numeroiden valossa tuo selkeämmin esiin kokonaisuuden. Arvioinnin antavat erikseen omistaja/johto, toimihenkilöt ja työntekijät. Tulosten vertaaminen keskenään auttaa löytämään tärkeimmät kehittämiskohteet. Tekemällä kuten ennen pääsee vain sinne minne ennenkin on päässyt. Mukana on ohjeet, miten mittaria käytetään.

 

ITSEARVIOT

Asiakaspalvelun itsearvio
Energian hallinnan itsearvio
Joustavuuden itsearvio
Kehityskeskustelun itsearvio
Miksi olet sellainen kuin olet?
Muuttuva työelämä -itsearvio
Myyntitaidon itsearvio
Oma-aloitteisuuden itsearvio
Onko sinusta yrittäjäksi?
Parisuhteen uudelleen arviointi
Työstressin itsearvio

 

MUUTA

Aikaoptimisti
Aivojen hyvinvointi
Ajan hallinnan analysointia
Ajan hallinta / päivä
Hankala ryhmän jäsen
Kehityskeskustelu
Kokouksen asialista verkkoon
Kokouksen asialista verkkoon (word -muodossa)
Korjaava palaute
Kuka olet? Minne menet?
Kuunteleminen
Lista vapauttaa aivot
Muutoshalukkuuden synnyttäminen
Ongelman ratkaiseminen, toiminnan kehittäminen
Onnistunut muutos
Palaverityöskentelyn kehittäminen
Projektityöskentely
Puheeksi ottaminen
Ratkaisukeskeisyys
Ryhmäkeskustelu
Sisäinen virtalähde (Powerpoint)
Sisäinen virtalähde (PDF)
Sähköpostin ihanuus ja kurjuus
Tavoitevartti
Tiimin perustaminen (asiantuntijatiimi)
Tiimisopimus
Top 10 ärsyttäjää
Tunneälyn kuvaus
Työinnostus
Uusi esimies
Visiosta käytäntöön
Vinkkejä esitykseen

Katso myös:

Erikoistyökaluja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *