Työnohjaus – Coaching

Katso video ( 1.18)

MIHIN TYÖNOHJAUSTA VOI KÄYTTÄÄ

Henkilökohtaiset asiat

Työyhteisön asiat

Työnohjaaja ei ole yllä olevien asioiden asiantuntija, vaan keskustelukumppani, jonka kanssa voi käsitellä edellä mainittuja asioita luottamuksellisesti ja saada niihin uusia näkökulmia. Työnohjaaja ei ratkaise ongelmia eikä sano mitä pitää tehdä. Hän ohjaa ko. ihmistä ymmärtämään itseään ja tilannettaan paremmin. Hän tekee kysymyksiä ja auttaa ratkaisemaan ongelmia. Erityisesti työnohjaaja auttaa henkilöä näkemään selkeämmin roolinsa kaikkien eri suuntaan vetävien tahojen keskellä. Työnohjaaja auttaa erottamaan oleelliset ja epäoleelliset asiat toisistaan ja järkiperäistämään työskentelytapoja. Työnohjaajan kanssa voi keskustella kaikista asioista, jotka painavat mieltä ja saada ohjausta niiden ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi.

SOVITTELU

Työturvallisuuslaissa velvoitetaan työnantajaa puuttumaan tietoonsa tulleeseen epäkohtaan heti kun asia on tullut tietoon. Se, miten epäkohtiin puututaan, määräytyy tilanteen mukaan. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus noudattaa esimiehen antamia ohjeita ja määräyksiä. Molempien velvoitteena on noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja.

SOVITTELUPROSESSI
1  Aloittaminen (yhteydenotto)
2  Tiedotustilaisuus  asianomaisille
3  Valmistautuminen (kahdenkeskiset kuulemiset)
4  Sovittelutapaaminen
4.1  Asianomaisten kuuleminen
4.2  Ohjattu keskustelu
4.3  Tavoitteen / tavoitteiden määrittely
4.4  Ristiriidan ratkaiseminen
4.5  Keinoista sopiminen
4.6  Sopimuksen allekirjoittaminen
4.7  Oppiminen
5  Seurantatilaisuus

Lue lisää:

Esimerkkejä työnohjauksesta

Myyntityö, yrittäminen ja työnohjaus

Näkökulmia työnohjaukseen (Osviitta)

Työnohjauksen taustaa

Toiminnalliset menetelmät

Koulutuksen, valmennuksen ja työnohjauksen erot