Työnohjaus – Coaching

Katso video ( 1.18)

MIHIN TYÖNOHJAUSTA VOI KÄYTTÄÄ

Henkilökohtaiset asiat

 • oman tehtävän ja vastuualueen tarkastelua: painopisteet, priorisointi, motivaatio
 • työn sisältö suhteessa koulutukseen ja osaamiseen
 • uhat ja mahdollisuudet, kehittymistarpeet ja keinot
 • persoonallisuus, itseluottamus… onnistuminen
 • vuorovaikutustaito
 • ympäristöön ja muihin vaikuttaminen
 • fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointini
 • jaksaminen viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen
 • työ ja perhe-elämä, tasapainon löytäminen
 • verkot ja sosiaalinen media
 • vaikeiden tilanteiden ennakointi ja hallinta
 • ulkoiset olosuhdetekijät ja niihin sopeutuminen

Työyhteisön asiat

 • kipinän löytäminen työyhteisössä / henkilöstölle
 • tehtävien, vastuun ja valtuuksien antaminen / ottaminen
 • päätösten toteuttaminen: tavoite, suunnitelma, toteutus, seuranta, oppiminen
 • ongelmien ratkaiseminen
 • konfliktit työpaikalla
 • ajan hallinta ja suunnitelmallisuus
 • toiminnan kehittäminen
 • asiakastyytyväisyyden varmistaminen
 • pysyvien asiakassuhteiden luominen

Työnohjaaja ei ole yllä olevien asioiden asiantuntija, vaan keskustelukumppani, jonka kanssa voi käsitellä edellä mainittuja asioita luottamuksellisesti ja saada niihin uusia näkökulmia. Työnohjaaja ei ratkaise ongelmia eikä sano mitä pitää tehdä. Hän ohjaa ko. ihmistä ymmärtämään itseään ja tilannettaan paremmin. Hän tekee kysymyksiä ja auttaa ratkaisemaan ongelmia. Erityisesti työnohjaaja auttaa henkilöä näkemään selkeämmin roolinsa kaikkien eri suuntaan vetävien tahojen keskellä. Työnohjaaja auttaa erottamaan oleelliset ja epäoleelliset asiat toisistaan ja järkiperäistämään työskentelytapoja. Työnohjaajan kanssa voi keskustella kaikista asioista, jotka painavat mieltä ja saada ohjausta niiden ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi.

SOVITTELU

Työturvallisuuslaissa velvoitetaan työnantajaa puuttumaan tietoonsa tulleeseen epäkohtaan heti kun asia on tullut tietoon. Se, miten epäkohtiin puututaan, määräytyy tilanteen mukaan. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus noudattaa esimiehen antamia ohjeita ja määräyksiä. Molempien velvoitteena on noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja.

SOVITTELUPROSESSI
1  Aloittaminen (yhteydenotto)
2  Tiedotustilaisuus  asianomaisille
3  Valmistautuminen (kahdenkeskiset kuulemiset)
4  Sovittelutapaaminen
4.1  Asianomaisten kuuleminen
4.2  Ohjattu keskustelu
4.3  Tavoitteen / tavoitteiden määrittely
4.4  Ristiriidan ratkaiseminen
4.5  Keinoista sopiminen
4.6  Sopimuksen allekirjoittaminen
4.7  Oppiminen
5  Seurantatilaisuus

Lue lisää:

Esimerkkejä työnohjauksesta

Myyntityö, yrittäminen ja työnohjaus

Näkökulmia työnohjaukseen (Osviitta)

Työnohjauksen taustaa

Toiminnalliset menetelmät

Koulutuksen, valmennuksen ja työnohjauksen erot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *