Mittarit

Teemmekö oikeita asioita vai vain asioita oikein? Kysymys on entistä tärkeämpi, koska muuttujia ja mahdollisuuksia on niin paljon. Fyysiset mittarit antavat tietoa tuloksista (aikataulut, eurot, määrät, laatu…). Ne vastaavat kysymykseen MITÄ tehdään ja saadaan aikaan. Henkisen puolen mittarit vastaavat kysymyksen MITEN tehdään; miten henkilöstö ja koko organisaatio toimii.

Työkalut

Selkeitä ja käytännönläheisiä itsearvioita ja kirjoituksia, joiden taustalla on yli 35 vuoden kokemus työelämästä sekä yksityisellä että julkisella puolella. Tekemällä kuten ennen pääsee vain sinne minne ennenkin on päässyt. Kehittyminen edellyttää kyseenalaistamista ja uudenlaisia näkemyksiä.

Kirjat

Käytännönläheisiä oppikirjoja todellisine esimerkkeineen: viestin kirjoittaminen, tiimityöskentely, neuvottelutaito. Mukana myös elämää ravisteleva kirja surusta.

Etusivu