Ote Tulokseen Tiimityöllä alkukappaleesta

Tämä kirja opastaa käytännön tiimityöskentelyyn. Kirjassa on esitetty erilaisia malleja ja ratkaisuja, jotta lukija saa paremman tuntuman siitä, mitä tiimityöskentely on ja voi olla käytännössä. Tämä ei siis ole puhdas teoreettinen tiimityöskentelyn oppikirja. Kirjassa tarkastellaan elävän elämän tiimityötä, johon liittyy oleellisena osana yhteiskunnan ja organisaation muuttuminen sekä ihmisten käyttäytyminen todellisissa yhteistoimintatilanteissa. Malleja voi harvemmin kopioida sellaisinaan. Aina tarvitaan ideoiden soveltamista ja paljon tervettä harkintaa.

Esimerkiksi onnellisesta perheestä on helppo maalata kuva: on kaunis koti ja ympäristö, varma työpaikka, talous kunnossa, sopivasti harrastuksia, läheisiä ystäviä, mukavat sukulaiset, avoimet ja ihanat ihmissuhteet, paljon rakkautta, hyvä terveys ja niin edelleen. Tämäntapainen kuva voisi olla jokaisen perheen päämääränä. Todennäköisesti kuitenkin useimmille perheille se on kaunis ajatus, joka tuskin koskaan voi täysin toteutua.

Jos haluamme lisätä perheiden onnellisuutta, ei vain edellä olevan tilan kuvaileminen auta. Meidän on astuttava todellisuuteen maan pinnalle tarkastelemaan nykytilannetta. Mitkä luetellut asiat ovat jo kunnossa tai suunnilleen kunnossa? Haluammeko/tarvitsemmeko edes niitä kaikkia? Missä on eniten ongelmia? Ja mitä voimme tilanteen parantamiseksi tehdä juuri nyt, kun otetaan huomioon olosuhteet, taloudelliset ja henkiset voimavarat?

Tässä kirjassa tietyissä kohdin kuvataan onnellista, toimivaa ja onnistunutta tiimiä, mutta eniten käsitellään arkipäivän tilanteita, joissa tiimit todellisuudessa toimivat. Esimerkit havainnollistavat tätä todellisuutta ja tarjoavat ajatuksia ja keinoja, joilla tiimit voivat ottaa askeleen oikeaan suuntaan.

Kirjaa voi käyttää sekä opiskelussa että työelämässä. Suurimman hyödyn kummassakin tapauksessa antaa ajatusten käsitteleminen oppitunneilla tai tiimipalavereissa. Koska tiimityöhön on harvoin olemassa täysin oikeita ja vääriä vastauksia, on ajatusten vaihto ja ymmärryksen lisääntyminen keskustelujen varsinaisena tarkoituksena. Tavoitteena ei siis ole totuuden vaan toimivien ratkaisujen löytäminen. Tätä kirjaa voi käyttää tenttikirjana oppilaitoksissa ja myös työelämässä, jossa erilaisten ammattitutkintojen suorittaminen työn ohessa on lisääntynyt.

Oppilaitoksissa on hyvä tutustua tiimityöskentelyyn sekä teoreettisesti että kokeilemalla ja soveltamalla. Tiimissä opiskelu tarjoaa monelle enemmän motivaatiota ja ymmärrystä kuin yksinopiskelu; jopa kuivalta tuntunut aihealue saa eloa ja laajempaa sisältöä.

Työelämässä tiimityöskentely voidaan harvoin aloittaa tyhjältä pöydältä ja tehdä heti kaikki oikein; useimmiten ollaan tilanteessa, jossa yhteistyö osittain toimii ja osittain ei. Näissä tilanteissa tarvitaan ideoita, ajatuksia ja neuvoja. Tämä kirja tarkastelee juuri tällaisia tilanteita.

Tiimityön rakentamista, organisoimista ja ohjaamista käsitellään perusteellisesti, koska ne ovat osoittautuneet käytännössä vaikeammiksi kuin etukäteen on kuviteltu. Kirja tarkastelee myös itse tiimin toimintaa ja yksittäisen jäsenen käyttäytymistä.

Varsinaiset ammatilliset työtehtävät eivät tiimityöhön siirryttäessä muutu kovin paljon. Suuri osa perustyöstä tehdään samoin kuin tähänkin asti. Suurempia muutoksia yksilön työhön tulee ammattitaidon laajentumisen, moniammattisuuden lisääntymisen ja vastuu-alueiden kasvamisen kautta. Eniten lisääntyy yleensä yhteistyö, joka toisaalta on jo kauan ollut itsestään selvä asia monissa työryhmissä.

Olen toiminut konsulttina ja valmentajana monenlaisissa organisaatiossa, ja pääpaino on ollut yhteistyön ja tiimityöskentelyn opettamisessa sekä niiden käytäntöön soveltamisessa. Melko usein olemme kehittäneet tiimityöskentelyä yritys ja erehdys -menetelmän avulla.

Yritys ja erehdys -menetelmä tunnettiin jo kivikaudella.

Parhaat kiitokset vielä kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja tiimeille, joiden avulla olemme raivanneet tiimityöskentelyn polkua yhteisvoimin ja tehneet siitä kuljettavan tien. Toivottavasti rivien väliset hikipisarat, epäonnistumisten ja onnistumisten kyyneleet auttavat muita alkuun ja eteenpäin taipaleellaan… Kaikkien ei tarvitse kompastua samoihin kiviin. Olemme vierittäneet monet niistä tien sivuun ja samalla oppineet yhdessä oleellisia asioita tiimityöskentelystä.

Jokin tiimi saattaa poiketa tieltä ja potkaista varpaansa kiveen, jonka me jo siirsimme pois. Ehkä silläkin on tarkoituksensa. Särkevä varvas panee miettimään ja muistuttaa, mitä ei pidä tehdä. Tuska on ikävä kokemus, mutta usein se luo myös uutta.

Tiimityöskentely on laaja kokonaisuus. Mikäli jokin ryhmä haluaa edetä nopeammin, on kirjan lopussa liitteitä, joiden avulla tiimit tai työryhmät voivat analysoida itseään ja omaa toimintaansa, löytää tärkeimmät kehityskohteensa ja päättää seuraavista kehitysaskeleista.

Katso myös

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *