Kirjeitä ja raportteja

Asiantuntijan lausunto johtoryhmätyöskentelystä

Avioparille (Vanha riitelevä pari)

Avioparille (Nuori riitelevä pari)

Ampujaliiton Talent Ryhmälle lähetetty viesti mielen voimasta

Intohimoiselle golfin pelaajalle kirje keskittymisestä

Jääkiekkoseuran toimitusjohtajalle pakkovoittamisesta

Omaisille

Omaisille…

Onnittelut 100 v yritykselle 

Onnittelut 20 v yritykselle

Raportti: Huono ilmapiiri oppilaitoksessa Valmennuksen tavoitteena oli keskustella rakentavasti ilmapiiriä pilaavista tekijöistä. Ongelmia ei kuitenkaan uskallettu tuoda siellä esiin. Valmennuksen jälkeen lähti kaikille sähköposti, jossa luottamuksella pyydettiin tosiasioita, jotta ongelmiin voitaisiin puuttua.

Raportti: Palaute ON/OFF johtajalle, jonka johtamisesta puuttui ammatillisuus ja käyttäytyminen loi henkilöstöön pelon ilmapiiriä.

Raportti henkilökemiaongelmasta

Raportti kunnanhallitukselle epäpätevästä kunnanjohtajasta. Ongelmana oli myös hallituksen ja johtoryhmän varovaisuus ja hienotunteisuus, jotka sinänsä ovat arvokkaita suhtautumisia vaikeissa tilanteissa. Julkisissa organisaatioissa on vaikea ”pestä likapyykki kotona” kuten yrityksissä. Julkisuus tekee helposti kärpäsestä härkäsen. Myöskään ei haluttu pilata kunnanjohtajan työnsaantimahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Reklamaatiokirje vakuutusyhtiölle

Uudelle toimitusjohtajalle ja Hallituksen puheenjohtajalle

Yhteiskunnan vaikuttajalle, joka pelkää kuolemaa

Yrittäjälle, jonka vaimo haluaa erota 

Yrittäjälle, joka taistelee vakavan sairauden kanssa 

Osallistujan kehittämisraportti Rakennusalan työpäällikön kahden päivän seminaarin lähes täydellinen itsetutkiskelu. Erittäin perusteellinen ja konkreettinen. Taustalla valmennusta ihmisten erilaisuudesta (egoswot) ja johtamistaidon arviosta.