Ongelman ratkaiseminen ryhmässä

Ryhmä pohtii yhdessä jokaista kysymystä ja etenee seuraavaan vasta, kun edellisestä ollaan suunnilleen samaa mieltä. Jos käsitykset poikkeavat paljon, siirrytään seuraavaan kohtaan ja palataan myöhemmin kesken jääneeseen. Joskus tarvitaan aikalisä: annetaan erilliselle työryhmälle (2-4) tehtäväksi valmistella asia seuraavaan tapaamiseen.

Ongelmantarkka määritteleminen (myynti laskee, kustannukset ovat kasvaneet, heikko yhteistyö, kokoukset eivät motivoi, huono sisäinen tiedonkulku, tiimissä osaamisvajetta…).

Mitä haittaa on ongelmasta?

Miten ongelma on yritetty ratkaista aikaisemmin?

Mikä on ratkaisun reaalinen tavoite, johon ryhmä myös uskoo?

Mistä ongelma johtuu(todelliset syyt ja tekosyyt)?

Miten ongelma voidaan ratkaista käytännössä (yksi tai useampia vaihtoehtoja)?

Mitkä ovat kustannukset?

Mitä taloudellista tai muuta hyötyä saavutetaan?

Kuka tai ketkä ottavat vastuun seuraavista toimenpiteistä:

  • Tarkennettu tavoite
  • Käytännönläheinen suunnitelma
  • Aikataulu
  • Toteutus
  • Tiedottaminen(väliaika- ja lopullinen tiedottaminen)
  • Seuranta ja raportointi