Työkalut

 ILMAISIA TYÖKALUJA

  • Yksinkertaisia ja selkeitä kirjoituksia ja itsearvioita.
  • Työkalujen taustalla on yli 35 vuoden kokemus, miten olemassa olevilla henkilöresursseilla saadaan aikaan parhaat mahdolliset tulokset.
  • Suurin osa on itse tehty eli ne on kehitetty vastaamaan asiakkaiden ja osallistujien todellisia tarpeita. Osassa on mukana tiivistelmiä asiantuntijoiden kirjoista ja artikkeleista.

MINÄKUVA (egoswot – ihmisten erilaisuus)

Saman teorian sovellukset ihmisten erilaisuudesta

Palautteiden antaminen erilaisille ihmisille

Opit puhumaan palautteen vastaanottajan kanssa samaa kieltä, jotta viestisi menee perille ja asiat korjaantuvat. Saat käytännön ohjeita miten positiivinen palaute annetaan erilaisille ihmisille siten, että se tuntuu hyvälle ja motivoi – eikä ärsytä. Saat myös käytännön neuvoja miten korjaava palaute annetaan erilaisille ihmisille siten, että he kuuntelevat, ottavat palautteen vastaan ja haluavat korjata virheensä. Aineistosta selviää myös miksi palautteiden antaminen ja toisinaan myös vastaanottaminen on monille vaikea.
KATSO VIDEO JA KOKEILE PALAUTTEEN VASTAANOTTAMISTA

Henkilökemia käytännössä

Temperamenttieroja löytyy, mutta kaikki ihmiset pystyvät yhteistyöhön, jos niin haluavat. Kysymys on enemmän asenteesta kuin persoonallisuudesta. Saat selkeitä vastauksia miksi et aina ymmärrä toisia tai he eivät ymmärrä sinua. Miksi syntyy ristiriitoja, vaikka asiasta ollaan lähes samaa mieltä. Lisäksi selviää minkä tyyppiset ihmiset työskentelevät hyvin yhdessä ja keiden kohdalla yhteistyössä voi syntyä – ja usein syntyykin – ristiriitoja.

Itsensä kehittäminen

Käytännön keinoja, joilla voit kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi. Kyse on persoonallisen reagointitapasi tietoisesta muokkaamisesta. Voit myös kehittää työskentelytapaasi siten, että yhteistyö muiden kanssa sujuu paremmin ja olet itsekin tyytyväisempi. Saat myös vastauksen kysymykseen voiko persoonallisuuttaan muuttaa. Itsensä parempi ymmärtäminen ja tietoinen kehittäminen lisää myös itseluottamusta – jota tarvitaan lähes kaikissa elämän tilanteissa.

ITSEARVIOT

Oletko aikaoptimisti
Analysoi ajan hallintasi
Asiakaspalvelun itsearvio
Energian hallinnan itsearvio
Joustavuuden itsearvio
Kehityskeskustelun itsearvio
Miksi olet sellainen kuin olet?
Muuttuva työelämä -itsearvio
Myyntitaidon itsearvio
Oma-aloitteisuuden itsearvio
Onko sinusta yrittäjäksi?
Parisuhteen uudelleen arviointi
Työstressin itsearvio

MUUTA

Aivot – maailman suurin ihme
Ajan hallinta / päivä
Asiakkaita ärsyttää
Etäjohtaminen
Hankala ryhmän jäsen
Kehityskeskustelu
Kokouksen asia ja todo -lista
Kokouksen asialista verkkoon (word muodossa)
Korjaava palaute
Kuka olet? Minne menet?
Kuunteleminen
Lista vapauttaa aivot
Muutoshalukkuuden synnyttäminen
Nopea valinta ryhmässä
Ongelman ratkaiseminen ryhmässä
Onnistunut muutos
Projektityöskentely
Ratkaisukeskeisyys
Ryhmäkeskustelu
Sähköpostin ihanuus ja kurjuus
Tavoitevartti
Tiimin (asiantuntija) perustaminen
Tiimisopimus
Uusi esimies
Visiosta käytäntöön
Vinkkejä esitykseen