Tavoitevartti

Työskentely dynaamisessa työelämässä edellyttää aktiivista vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Uudet ideat ja ratkaisut pitää saada esiin ja resurssit tuottamaan oikeita tuloksia, jotta tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan eikä vain kaikenlaisia asioita oikein.

Muuttuviin olosuhteisiin pitää reagoida nopeammin, joka edellyttää keskusteluhetkiä, joissa tarkistetaan mitä ollaan tekemässä, minne ollaan menossa ja miten sinne mennään.

Tavoitevartissa esimiehen / tiiminvetäjän / tiimin kanssa tiivistetään keskinäistä ymmärrystä, vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tavoitteiden selkeyttämisen avulla varmistetaan toiminnan tuloksellisuus.

 • Tavoitevartti voidaan pitää kerran kuukaudessa tai sopia yhdessä miten usein niitä on järkevä pitää. Mikäli ollaan muutoksessa, tarvitaan keskusteluhetkiä useammin.
 • Jos esimiehen rooli on keskeinen, on tavoitevartti hyvä johtamisen lisäkeino. Mikäli ihmiset / ryhmät toimivat itseohjautuvasti, on keskustelun tarve pienempi.
 • Kokemattomien tai heikosti motivoituneiden tekijöiden kohdalla keskustelun tarve on suurempi kuin ammattilaisten, jotka tietävät mitä heiltä odotetaan ja mitä ollaan tekemässä.
 • Suunnitelmien ja päätösten kirjaaminen on tärkeää, koska asiat muuttuvat ja muistaminen vaihtelee.

KESKUSTELUAIHEITA VOIVAT OLLA

 • Tavoitteiden selkeys ja niiden saavuttaminen     
 • Odotukset puolin ja toisin
 • Mitä ammatillinen toiminta edellyttää
 • Työvälineet, ohjelmat, olosuhdetekijät..             
 • Oma-aloitteisuus, aktiivisuus
 • Vaikuttaminen
 • Päätösten ja keinojen tarkentaminen                                       
 • Luotettavuus ja luottamus
 • Palaute (+/-) , kannustus                                                         
 • Toimintatapa, pelisäännöt (arvot)
 • Vuorovaikutus, avoimuus                                                        
 • Yhteistyö
 • Vastuullisuus
 • Itseohjautuvuus                           
 • Työn sisältö ja sen kehittäminen
 • Delegointi (tehtävä, vastuu, valtuudet, työrauha)
 • Ohjaaminen, opastaminen
 • Tiedonkulku
 • Organisaation toiminta
 • Me-henki, ihmissuhteet, ilmapiiri                      
 • Osaaminen, koulutus, kehittyminen