Valmennus

Karl-Magnus Spiik

  • Johtamisen ja yhteistyön asiantuntija
  • Ajattelu- ja toimintatapojen uudistaja
  • Innostava sparraaja, tekee itse mitä opettaa
  • Koulutusta, valmennusta ja konsultointia vuodesta 1981

ORGANISAATIO EI OPI, IHMISET OPPIVAT

  • Oppiva organisaatio pysyy hengissä, koska se 
sopeutuu muuttuviin olosuhteisiin.
  • Organisaation tavoitteiden saavuttaminen ja tuloksellisuus perustuu sen henkilöstön toimintamalleihin.
  • Organisaatio ei voi 
oppia ilman että sen ihmiset oppivat. Siksi johtaminen, yhteistyö ja pelisäännöt on rakennettava sellaisiksi, että ne kannustavat henkilöstöä, synnyttävät sitoutumista ja luovat oppiselle oikeat puitteet.
  • Yritysten/organisaatioiden strategiat ja suunnitelmat saadaan toimimaan käytännössä, kun ne ovat niin selkeässä 
muodossa, että jokainen voi ymmärtää ne omassa työssään.

Koulutuksen, valmennuksen ja työnohjauksen erot