Erikoisohjelmia

Johtajuuden kehittäminen

Raportti suuren palveluyrityksen johtoryhmien ja esimiesten valmennuksesta sekä johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Valmennus toteutettiin kolmen vuoden aikana. Seuraavana vuonna yritys voitti suurten yritysten Suomen laatupalkinnon (Excellence Finland), jossa  arvioinnin kohteena oli mm. johtamisen systemaattinen kehittäminen.

Liikelaitokset osakeyhtiöksi

Valmennuksen raportti, yhteenveto kehittämisestä ja näkemyksiä toimitusjohtajan valinnasta.

Organisaatioiden yhdistäminen

Palautteita valtionhallinnon, yrityksen ja kaupungin valmennuksista.

Uuden organisaation rakentaminen

Kyseessä on kaupungin sosiaalipalvelujen yhteistyön kehittäminen, yhteisen tahtotilan löytäminen ja

organisaation luominen.

Henkilöstön valmennus omin voimin

Miten asiakaslupaus, arvot / pelisäännöt, strategia, yrityksen tahtotila… viedään käytäntöön omien sisäisten kouluttajien avulla.