Valmennusvideoita

AJANHALLINTA

Video ajan ja energian hallinnan ”avaimet käteen” valmennuspaketista.

ASIAKASPALVELU RAKENNUSTYÖMAILLA

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKON kanssa.

EGOSWOT

Video liittyy minäkuva-arvioon, jonka tuloksen saa profiilin omasta persoonallisuudesta. Videossa yhdistyvät kansainvälisesti tunnettu persoonallisuusteoria MBTI  ja SWOT -ajattelu.

EKONOMIESIMIES

Otteita Suomen Ekonomiliiton jäsenille suunnitellusta 2 + 2 pv:n valmennuksesta.

KOULURAUHA JA -MOTIVAATIO

Valmennus- ja videokokeilu. Kohteena oli erään koulun häirikköluokka ja aikaa kolme tuntia. Videossa tarkastellaan luokan toimintaa työelämän näkökulmasta. Videon ratkaisukeskeisyys antanee kouluille uusia näkökulmia – tai vahvistaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on opiskelu- ja koulurauhan lisääminen. Monessa kohtaa on kysymys opettajan johtamistaidosta, joka on suuri haaste myös työelämän esimiehille.

NEUVOTTELUTAITO

Millä tasolla on neuvottelutaitosi?

OTOKSIA SEMINAAREISTA

Video on kuvattu tilannekohtaisesti kännykällä. Sen tarkoituksena on esitellä valmennuksen erilaisia työskentelymenetelmiä ja näyttää miten osallistujien aktivoiminen tuottaa hyviä tuloksia. Huumoriakin kannattaa käyttää, sillä rento ja hyväntuulinen ihminen oppii parhaiten. Kaksisuuntainen vuorovaikutus aktivoi ja motivoi osallistujia. Käytännön harjoittelu ja soveltaminen (reflektio) saavat aikaan kokemuspohjaista oppimista.

TIIMITYÖ

Tiimityö on ajaton malli, joka synnyttää erinomaisia tuloksia oikein toteutettuna oikeassa paikassa.

PALAUTTEEN ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Haluatko harjoitella palautteen vastaanottamista – palautteen antamistaitojesi parantamiseksi? Työkaluna käytetään johtamistaidon ja yhteistyökyvyn mittareita (löytyvät ilmaisista työkaluista).