Henkilövalinta

JOHTAJAVALINTA  –  HENKILÖVALINTA   –  REKRYTOINTI

Rekrytoi talenttia ja tulevaisuuden osaamista – älä historiaa.

Jim Collinsin kirjasta: ”HYVÄSTÄ PARAS”:

* Hyvä on parhaan vihollinen. Jos et löydä oikeaa, älä valitse sopivaa.
* Ihmiset eivät ole yritysten tärkein resurssi – oikeat ihmiset ovat.
* Kun yrityksessä on oikeat ihmiset, heidän johtamiseensa ja motivoimiseensa liittyvä ongelma häviää miltei olemattomiin.

Hakijoiden kokemuksia

Johtamistaitojen arviointeja ja suosituksia

TODELLINEN ESIMERKKI HENKILÖVALINNASTA (hakijat A, B ja C)

Tässä alla on käytännön esimerkki erään yrityksen toimitusjohtajan rekrytoinnista. Kaikki hakuprosessit räätälöidään ko. tehtävän mukaiseksi. Haastattelu ei sisällä ns. palikkatestejä, vaan minäkuva-arvion ja johtamis- tai yhteistyötaitojen mittauksen.
* Yhteistyö alkaa jo hakemuksen suunnittelusta, jotta hakijoille annetaan mahdollisimman reaalinen kuva tehtävästä ja odotuksista.
* Yli 30 vuoden valmentajakokemus tarjoaa todellisen tuntuman yrityksen/organisaation tarpeista. Se auttaa myös hakijoiden syvähaastattelussa, jotta onnistumisprosentti on mahdollisimman suuri. Hakijoiden valmentaminen alkaa jo haastattelussa, jossa käydään läpi hyvien ominaisuuksien lisäksi kehittämistä edellyttävät piirteet.
* Hakuprosessi ei pääty vain valintaan. Se voi jatkua valitun henkilön coachingilla ja tulevan työyhteisön henkilöstön valmennuksella. Tavoitteena on lähteä yhteiselle tielle käynnistämällä heti avoin vuorovaikutus ja käymällä läpi odotukset puolin ja toisin.

Valintaprosessin kuvaus (käytännön esimerkki johtajan valintamenettelystä)

Hakijoiden kokemuksia

Yhteenveto / suositus Hallitukselle
Ihmistuntemus 1 (teoria)
Ihmistuntemus 2 (teoria)
Johtamistaidon arviointi (teoria)

A johtamistaito  A lausunto
B johtamistaito  B lausunto
C johtamistaito  C lausunto